Kansfonds: Ambitieus actieplan Den Haag mooi voorbeeld voor andere gemeenten

‘Iedere dakloze jongere is er één teveel. Jongeren horen niet op straat, maar moeten de kans krijgen om met hun talenten hun eigen plek te vinden in onze stad.’ Deze uitgesproken ambitie, om het huidige aantal van 400 dak- en thuisloze jongeren in de gemeente Den Haag terug te brengen naar nul, heeft wethouder Bert van Alphen vertaald in een concreet actieprogramma. Negen concrete actiepunten die de gemeente samen met jongeren en partners in de stad hebben ontwikkeld. Reden genoeg voor Kansfonds om de wethouder te feliciteren.

Gemeente Den Haag is met dit ambitieuze programma een voorbeeld voor andere gemeenten. We hopen dat andere gemeenten geïnspireerd raken om ook zo concreet aan de slag te gaan met dak- en thuisloosheid, samen met de jongeren om wie het uiteindelijk gaat.

Henriëtte Hulsebosch directeur Kansfonds
Afbeelding Henriëtte Hulsebosch overhandigt bloemen aan Bert van Alphen
Henriëtte Hulsebosch, directeur Kansfonds, feliciteert wethouder Bert van Alphen met actieprogramma

Dak- en thuisloosheid is niet alleen een huisvestingsprobleem, maar ook een inkomensprobleem. Om die vicieuze cirkel te doorbreken is het nodig om op alle gebieden te werken aan een oplossing. Kansfonds levert hier een belangrijke bijdrage aan en daar ben ik ze ontzettend dankbaar voor. Samen werken we aan een toekomstperspectief voor deze jongeren.

Bert van Alphen wethouder maatschappelijke opvang in Den Haag

Actieplan

De spil in dit actieplan is de ‘jongerenregisseur’, als vast aanspreekpunt voor de jongere. Maar de jongerenregisseur kan alleen iets bereiken als er goede instrumenten zijn om de basis op orde te brengen, zoals een stabiel inkomen en (tijdelijke) huisvesting.

In het actieplan van de gemeente staan de volgende actiepunten omschreven:

  1. We geven alle dak- en thuisloze jongeren een briefadres.
  2. We maken informatie voor jongeren die dak- of thuisloos zijn makkelijk toegankelijk.
  3. We realiseren 24-uurs opvang voor jongeren.
  4. We realiseren 375 woonplekken voor jongeren.
  5. We geven 100 dak- of thuisloze jongeren tussen 18-21 jaar een stabiel inkomen waarmee zij zonder stress aan hun toekomst kunnen bouwen.
  6. We zorgen dat jongeren iemand hebben waar ze op terug kunnen vallen. Hiervoor zetten we jongerenregisseurs en jongerenbuddy’s in.
  7. Voor 80 jongeren is er een maatwerkbudget om hun toekomstplan te realiseren.
  8. We verbeteren de dienstverlening van het daklozenloket voor jongeren en zoeken jongeren op.
  9. We zetten jeugdhulp of WMO in voor jongeren van 16-23 jaar en stimuleren aanbieders toekomstplannen met jongeren te maken waarin de BIG5 geregeld wordt.

Dit plan is echt in samenwerking met de jongeren tot stand gekomen. Daar ligt de kracht van dit plan.

Joy Falkema Straat Consulaat Den Haag

Kamers met aandacht

Eén van de actiepunten betreft het realiseren van 10 ‘Kamers met Aandacht’, één van de projectpartners van Kansfonds. Dit is een prachtig initiatief waarbij particulieren een kamer kunnen verhuren aan jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg. Zij hebben vaak geen netwerk om op terug te vallen. We weten dat het merendeel van de dak- en thuisloze jongeren in de jeugdzorg heeft gezeten. Door een Kamer met Aandacht kunnen zij zelfstandig wonen maar hebben ze ook iemand om op terug te vallen. De gemeente Den Haag wil dit initiatief verbreden en ook het verhuren van een kamer aan een dak- of thuisloze jongere aantrekkelijk maken: dit draagt immers bij aan het oplossen van een maatschappelijk probleem.  

Pilot: Een stabiel inkomen voor 100 dak- en thuisloze jongeren

Een ander mooi voorbeeld uit het actieprogramma is de pilot waarbij de gemeente 100 dak- en thuisloze jongeren wil voorzien van een stabiel inkomen, om financiële barrières weg te nemen die het bouwen aan een toekomst in de weg staan. De bijstand voor jongeren van 18 tot 21 jaar is te laag, doordat er vanuit wordt gegaan dat ouders financieel nog ondersteuning bieden. Voor veel jongeren met een bijstandsuitkering blijken ouders niet te kunnen of willen bijdragen. Een verhoging van het inkomen van onder andere deze groep kan het verschil maken. Met actiegericht onderzoek wil de gemeente de effecten op de verschillende groepen in beeld brengen.

Kansfonds wenst de gemeente Den Haag heel veel succes met de uitvoering van dit actieplan. We zullen de ontwikkelingen nauwgezet volgen en hopen natuurlijk dat de gemeente de ambitie van dit actieplan kan realiseren. Gezien de gelijkenissen in de aanpak en actievoorstellen liggen er kansen om over en weer van elkaar te leren, iets wat we dan ook graag doen.

Henriëtte Hulsebosch directeur Kansfonds
Afbeelding Henriette Hulsebosch, Friedolien de Fraiture, Joy Falkema en Bert van Alphen
V.l.n.r. Henriëtte Hulsebosch (Kansfonds), Friedolien de Fraiture (gemeente Den Haag), Joy Falkema (Straat Consulaat) en Bert van Alphen (gemeente Den Haag)