Kansfonds bundelt krachten met Fonds 21 in strijd tegen thuisloosheid onder jongeren

Fonds 21 haakt aan bij ons programma ‘Alle jongeren een thuis’. De samenwerking zorgt voor meer slagkracht om de problematiek van thuisloze jongeren het hoofd te bieden, het onderwerp te agenderen en toepasbare kennis te delen met gemeenten, instanties en maatschappelijke organisaties. Fonds 21 levert tot 1 juli 2022 zowel een financiële als inhoudelijke bijdrage aan het programma.

Met gebundelde inzet, netwerk en expertise kunnen we grotere veranderingen teweegbrengen.

Henk Christophersen Algemeen directeur van Fonds 21
Kansfonds - URBN Village - Meisje tegen de muur

In Nederland leven 12.000 geregistreerde dak- en thuisloze jongeren. En dat aantal blijft groeien. De jongeren leven op straat, slapen in de nachtopvang of bij bekenden op de bank. De jongeren worstelen vaak met meerdere complexe problemen tegelijk: schulden, geen opleiding of werk en middelengebruik. Deze problemen vragen dan ook om een integrale aanpak. Met het programma ‘Alle jongeren een thuis’ worden pioniers bij elkaar gebracht die op een andere manier werken dan volgens de huidige norm. Waarbij regelingen niet leidend zijn, maar de jongeren om wie het draait. Door middel van actieonderzoek binnen deze projecten wordt nauwkeurig in de gaten gehouden wat werkt en wat niet werkt. Op die manier creëert Kansfonds een ‘community of change’, waarin van elkaar wordt geleerd en waarin zichtbaar wordt hoe zaken ook ánders geregeld kunnen worden.

Henk Christophersen, algemeen directeur van Fonds 21: ‘Fonds 21 vindt dat alle jongeren hun toekomst optimaal moeten kunnen vormgeven en steunde de afgelopen jaren verschillende initiatieven gericht op thuisloze jongeren. We zien echter dat er meer nodig is voor een structurele oplossing van het probleem. We kijken uit naar de samenwerking met Kansfonds en de andere bij het programma betrokken partijen, waarbij we met gebundelde inzet, netwerk en expertise, grotere veranderingen teweeg kunnen brengen.’

Samen met Fonds 21 kunnen we meer impact maken, een bredere doelgroep bereiken en verder leren hoe we ons werk kunnen versterken.

Henriëtte Hulsebosch Directeur Kansfonds

Henriëtte Hulsebosch, algemeen directeur Kansfonds: ‘We zijn verheugd dat Fonds 21 aanhaakt bij het programma ‘Alle jongeren een thuis’. Dit bevestigt dat we op de goede weg zijn met de vernieuwende aanpak van het programma en het zoeken naar nieuwe oplossingen om dak- en thuisloosheid terug te dringen. Samen met Fonds 21 kunnen we meer impact maken, een bredere doelgroep bereiken en verder leren hoe we ons werk kunnen versterken.’

Fonds 21 stapt aan boord!

Fonds 21 heeft 250.000 euro bijgedragen aan het Kansfonds programma ‘Alle Jongeren een thuis.’ En is nu ook actief partner van het programma. Hierdoor kunnen we nog meer betekenen voor dak- en thuisloze jongeren in Nederland. Drie vragen aan Henk Christophersen, directeur van Fonds 21.

Verhaal
Lees het interview

Fonds 21

Betekenis toevoegen aan de samenleving