Participatie en verbinding van vrouwen met een migratieachtergrond

Bijdrage Kansfonds
€ 25.000
Projectpartner
Stichting Voice of All Women
Locatie en jaar
Rotterdam 2023

Stichting Voice of All Women komt op voor vrouwen met een migratieachtergrond in Rotterdam die in een sociaal isolement leven. Dat doet de stichting door wekelijkse groepsactiviteiten, het faciliteren van deelname aan buurtactiviteiten en door verbindingen te leggen met lokale hulpinstanties. Hun deelname aan de maatschappij is niet alleen belangrijk voor de vrouwen zelf. Het heeft ook een positieve invloed op gezinnen, gemeenschappen en lokale economieën.

Er zijn veel geïsoleerde vrouwen die behoefte hebben aan contact met anderen uit de buurt. Veel gezinnen weten bovendien de weg naar hulpinstanties niet te vinden.

Jamila Talla Oprichter Voice of All Women
Jamila en Fatiha Voice of All Women lockdown

Eerst maar eens goed luisteren

Jamila Talla, oprichter van Voice of All Women, heeft ruime ervaring met het activeren van vrouwen met een migratieachtergrond. Dat doet ze samen met de vrijwilligers van haar stichting, door eerst vooral te luisteren naar de vrouwen en te werken aan een vertrouwensband. Wat zijn hun behoeften? Vaak komen ze zelf al met oplossingen, maar weten ze de weg naar de juiste plek niet of vinden het spannend om de volgende stap te zetten.

Vrouwen die hulp gekregen hebben en hun zelfregie weten te vergroten, motiveren vaak ook andere vrouwen met een migratieachtergrond. Zij zijn op hun beurt een vertrouwenspersoon voor anderen, begrijpen hun situatie, taal en culturele achtergrond. Als vrijwilliger kunnen zij de hulp doorgeven die ze zelf ook ontvingen.

Huis te klein tijdens lockdown

Corona zette ieders leven op zijn kop. Door de lockdown kreeg de stichting extra hulpvragen van vrouwen. Over spanningen thuis, gebrek aan inkomsten, onduidelijkheden over coronamaatregelen en hoe om te gaan met bijvoorbeeld het lesgeven aan de kinderen thuis. Reden voor Jamila om extra hulp te bieden.
Verhaal
Lees het hele verhaal