Provincie Limburg en Kansfonds lanceren Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg

Vanaf 18 september 2020 kunnen (kleinschalige) burgerinitiatieven een bijdrage aanvragen van maximaal € 10.000,- bij het ‘Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg’. Kansfonds en de provincie Limburg werken hierin nauw samen om projecten mogelijk te maken die de situatie van kwetsbare Limburgers verbeteren.

Vanuit het ‘Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg’ willen Kansfonds en de Provincie Limburg (kleinschalige) burgerinitiatieven steunen die kwetsbare Limburgers helpen om hun situatie te verbeteren. De focus ligt op mensen die in armoede leven, eenzaam zijn, in onveiligheid leven, een taalachterstand hebben, laaggeletterd of digibeet zijn, en op de integratie van nieuwe Limburgers.

De inzet van en in vitale gemeenschappen is een belangrijk uitgangspunt. Daarom steunt het fonds initiatieven gericht op zingeving, sociaal maatschappelijk participeren, dagelijks functioneren en kwaliteit van leven van kwetsbare groepen.

Op weg naar een vitale Limburgse samenleving

Het ‘Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg’ is ondergebracht als Fonds op Naam bij Kansfonds, waarmee het een krachtig en effectief instrument vormt op weg naar een vitale Limburgse samenleving. Tot en met 2023 stelt de Provincie Limburg € 300.000,- beschikbaar voor dit nieuwe fonds. Maatschappelijke organisaties kunnen een bijdrage aanvragen van maximaal € 10.000,- bij het fonds.

Wij zijn dankbaar dat we samen met de Provincie Limburg de kansen voor de meest kwetsbare groepen in Limburg kunnen verbeteren. Nog vóór de officiële lancering vandaag hebben we al 2 bijzondere burgerinitiatieven vanuit het Robin Jung Fonds kunnen financieren. Met elkaar blijven we ons inzetten voor de kwetsbaarsten in de samenleving.

Henriëtte Hulsebosch directeur Kansfonds
Kansfonds - Robin Jung

Robin Jung

Het fonds is vernoemd naar een op jonge leeftijd overleden Limburgse die op geheel eigen wijze een stempel heeft gedrukt op de wereld om haar heen. Gedeputeerde Robert Housmans (Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid): “We willen ook laten zien dat iedereen in Limburg meetelt, meedoet en van betekenis kan zijn voor anderen. De meervoudig gehandicapte Robin Jung deed dat met haar onbevangenheid en had daarmee grote impact op het leven van haar ouders en broers.” Hieronder vind je meer informatie over het nieuwe fonds.

Kansfonds en de Provincie Limburg kijken uit naar een vruchtbare samenwerking!