Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg

Het ‘Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg’ wil de situatie van kwetsbare mensen in de provincie Limburg verbeteren.

Wat is het Robin Jung Fonds?

De focus van het Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg ligt op Limburgers die in armoede leven, eenzaam zijn, in onveiligheid leven, een taalachterstand hebben, laaggeletterd of digibeet zijn, en op de integratie van nieuwe Limburgers. De Provincie Limburg en Kansfonds werken nauw samen aan het Robin Jung Fonds en het fonds is ondergebracht bij Kansfonds.

We willen laten zien dat iedereen in Limburg meetelt, meedoet en van betekenis kan zijn voor anderen. De meervoudig gehandicapte Robin Jung deed dat met haar onbevangenheid en had daarmee grote impact op het leven van haar ouders en broers.

Robert Housmans Gedeputeerde Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid

Wie was Robin Jung?

Dit Fonds op Naam is vernoemd naar Robin Jung, een op jonge leeftijd overleden Limburgse. Ze werd in 1996 geboren in Afferden als middelste dochter van het huisartsenechtpaar Hans-Peter en Simone Jung. Gedurende haar korte leven had de meervoudig gehandicapte Robin een grote positieve invloed op haar familie en omgeving. Zij communiceerde ondanks haar (taal)achterstand heel puur van mens tot mens. Haar aanwezigheid gaf betekenis in haar omgeving en deed mensen omzien naar elkaar.

Robin heeft ons met een andere bril naar de wereld laten kijken. Haar onbevangenheid en positieve instelling gaf ons kracht in het leven en in ons werk. Dat gunnen we iedereen.

De ouders van Robin

Een fonds voor burgerinitiatieven

Passend binnen de Sociale Agenda van de Provincie Limburg zal de focus van het Robin Jung Fonds liggen op (kleinschalige) burgerinitiatieven, opgezet door betrokken mensen die kwetsbare mensen willen helpen om hun situatie te verbeteren. De inzet van en in vitale gemeenschappen is een belangrijk uitgangspunt. Daarom steunt het fonds initiatieven gericht op zingeving, sociaal maatschappelijk participeren, dagelijks functioneren en kwaliteit van leven van kwetsbare groepen.

Wij zijn dankbaar dat we samen met de Provincie Limburg de kansen voor de meest kwetsbare groepen in Limburg kunnen verbeteren. Nog vóór de officiële lancering hebben we al 2 bijzondere burgerinitiatieven vanuit het Robin Jung Fonds kunnen financieren.

Henriëtte Hulsebosch Directeur Kansfonds

Versterking van vrijwilligersorganisaties

Speciaal voor organisaties van het Robin Jung Fonds organiseerden we op 18 mei 2021 met de Provincie Limburg een bijeenkomst over het (her)vinden en vasthouden van vrijwilligers. Tijdens en ná de coronacrisis. Willem-Jan de Gast van Nomade Training en Advies, expert op het gebied van vrijwilligers- en verandermanagement, deelde zijn kennis en inzichten in een presentatie, waarna de organisaties hun praktijkervaringen uitwisselden.

Aanvraag indienen

Wil je een aanvraag indienen bij het Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg?

Lees dan hier verder

Contact

Heb je een vraag over het Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg? Neem dan contact op met onze projectadviseur.