‘Kansfonds is uitgegroeid tot een krachtige organisatie met een helder profiel’

Kansfonds bestaat 65 jaar. Om deze respectabele leeftijd te vieren, nodigen we betrokken mensen uit om hun herinneringen te delen en een blik op onze toekomst te werpen. Dit keer is het woord aan Joep Mourits, oud-bestuurslid van Kansfonds.

1. Hoe kwam Kansfonds op je pad?

‘In de jaren negentig was ik hoofd communicatie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Ons secretariaat in Utrecht werd deels bekostigd door de voorloper van Kansfonds: het Skanfonds. Later werd ik consultant bij adviesbureau Berenschot en ook in dat circuit kwam ik het fonds tegen. Vanwege mijn achtergrond ontving ik in 2006 een uitnodiging van het bestuur om bestuurder te worden.’

2. Hoe betrokken voel je je bij Kansfonds?

‘Ik ben belijdend katholiek. Wat mij daarin bijzonder aanspreekt is de diaconale kant; wat je met je geloof dóet. Daarom hoefde ik niet lang na te denken of ik me voor Kansfonds wilde inzetten. Met veel genoegen was ik er 12 jaar actief.’

3. Welke bijzondere bijdrage heb je met het bestuur geleverd?

‘Kansfonds heeft een katholieke achtergrond, maar na verloop van tijd was de betekenis daarvan niet voor iedereen meer even duidelijk. Vanuit de medewerkers kwam toen de vraag: “Waar staat het fonds voor, waar gaan we voor?” Er was behoefte aan verduidelijking. Vanuit het katholiek sociaal denken als leidraad hebben we toen keuzes gemaakt over hoe Kansfonds zich profileert en wie het ondersteunt.’

4. Waar ben je trots op?

‘Kansfonds is uitgegroeid tot een krachtige organisatie met een helder profiel. Menselijke waardigheid, solidariteit, subsidiariteit en bonum commune – alle basisprincipes van het katholiek sociaal denken vormen nog steeds de basis van Kansfonds’ werk. Ook ben ik blij met de keuze voor eigen fondsenwerving. Hierdoor verbindt Kansfonds zich nog meer met een duidelijke achterban.’

5. Wat vind je van de nieuwe koers van Kansfonds, met een focus op thuisgeven?

‘Een sterke keuze. Zelf was ik ooit vrijwilliger bij de zusters Augustinessen op de Warmoesstraat in Amsterdam, die onder meer dak- en thuisloze mensen opvingen. De nieuwe koers van Kansfonds ligt dus dicht bij mijn eigen motivatie. Daarnaast geeft focus het fonds een nog krachtiger profiel. Van groot belang, zeker voor fondsenwerving. En het allerbelangrijkste, de grote groep dak- en thuislozen is helaas nog steeds actueel en urgent. Er blijft voor Kansfonds een belangrijke rol weggelegd.’

Lees ook de andere jubileum interviews