Vijf fondsenwervingtips voor inloophuizen, straat- en buurtpastoraten

Inloophuizen, buurt- en straatpastoraten zijn een welkome en warme plek voor kwetsbare mensen die vaak nergens anders een thuis vinden. Maar sommige van deze organisaties verkeren de laatste jaren in grote financiële nood. Hoe kan je duurzaam voortbestaan en inkomsten voor de langere termijn bestendigen? Dat zijn vragen die aan bod kwamen in de training fondsenwerving van Fonds Franciscus, gegeven door de KNHM foundation.

Bas van de Bouwhuijsen Straatpastoraat Den Bosch

De financiële nood kan verschillende redenen hebben. Sommige organisaties zien het aantal vaste sponsors teruglopen, andere verkeren in acute nood vanwege het vertrek van een grote financier, en weer andere organisaties zijn jaarlijks op zoek naar nieuwe financiering. Straatpastoraat Den Bosch nam deel aan de training met het oog op afnemende inkomsten vanuit de samenwerking met kloosterordes.

Penningmeester Bas van den Bouwhuijsen deelt zijn belangrijkste inzichten en tips voor fondsenwerving na het volgen van de training:

1. Beleg de verantwoordelijkheid voor fondsenwerving

Alle deelnemende organisaties waren het unaniem eens: fondsenwerving doe je er niet even bij, maar vraagt tijd en aandacht. Het is een vak apart. Om het effectief te doen en financiers voor langere tijd aan je organisatie te binden, is het zinvol om voor fondsenwerving een expert in te huren, iemand gericht aan te nemen of het uit te besteden. Als het maar expliciet belegd is en het in samenwerking gebeurt met iemand die er affiniteit mee heeft. Wanneer je fondsenwerving met aandacht en aan de hand van een plan doet, wordt het bovendien een stuk leuker, merkten veel organisaties op in de training.

2. Schrijf je verhaal en draag de kernboodschap eenduidig uit

Om aantrekkelijk en overtuigend te zijn voor financiers, moet je het verhaal van je organisatie kennen en gezamenlijk uitdragen. Wat is het bestaansrecht van ons inloophuis of pastoraat, welk verschil maken wij voor wie en hoe doen we dat? Antwoorden op dergelijke vragen maken je onderscheidend vermogen duidelijk en vormen het verhaal van jouw organisatie. Vervolgens is het belangrijk dat dat verhaal compact, helder en eenduidig uitgedragen wordt en bekendheid krijgt via de mensen, middelen en kanalen van de organisatie.

Hoe een inloophuis haar toegevoegde waarde laat zien

Om het verhaal uit te dragen, helpt het om je impact te verduidelijken aan de hand van een goede ‘verandertheorie’. Lees alles daarover in het gesprek dat we onlangs hadden met inloophuis Kerk & Buurt Westerpark en hoe de training ‘Meten van impact’ hen verder helpt.
Verhaal
Lees meer over het meten van impact

3. Maak een plan, werk SMART en benut een mix van financieringsbronnen

In de training gingen de organisaties aan de slag met het opstellen van hun plan. Dat betekent: een analyse maken van het (toekomstige) probleem, het formuleren en SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) maken van doelstellingen en de eerste vervolgstappen bepalen. Bovendien gaf de KNHM een veel breder perspectief op financieringsvormen: hoe kan je op andere manieren dan via fondsenwerving zorgen voor een financieel toekomstbestendige organisatie?

Naast steun vanuit religieuze instellingen en gemeenten, kun je je ook richten op lokale bedrijven, vooral bij eenmalige fondsenwervende activiteiten en sponsoracties. Andere creatieve plannen zoals crowdfunding en legaten kwamen aan bod, maar ook quick wins zoals het optimaliseren van de website voor donatiemogelijkheden en het beter gebruikmaken van de ANBI status voor het werven van privégiften. Uiteindelijk zijn de persoonlijke relatie en communicatie vaak bepalend of een gift eenmalig is of tot structurelere financiering leidt. Voor Straatpastoraat Den Bosch is het 20-jarig bestaan binnenkort een mooi moment om te benutten. Niet alleen om te vieren, maar juist ook om de organisatie bij een breder publiek zichtbaar te maken en nieuwe kansen voor financiering te benutten.

Straatpastoraat Den Bosch Lianne van Oosterhout
Straatpastor Lianne van Oosterhout, Straatpastoraat Den Bosch

4. De inhoud is bepalend in het aantrekken van financiering

Financiering van exploitatiekosten, zoals loonkosten van een straatpastor of de huur van een locatie, is niet populair. Potentiële financiers willen graag activiteiten en organisaties steunen waar ze inhoudelijke raakvlakken mee hebben en ze willen vaak gericht weten waar hun geld aan wordt besteed. Bij het aantrekken van financiering is het daarom slim om duidelijk te specificeren welke activiteiten je uitoefent en waarvoor je steun zoekt. Zo is bezoek aan de drugsopvang een belangrijke activiteit van Straatpastoraat Den Bosch. Dat biedt enerzijds een gerichte invalshoek om financiers te zoeken en anderzijds vergroot het hun bereidheid om steun te geven aan activiteiten die de missie van hun eigen organisatie raken.

Ook na de training blijf ik ervaringen uitwisselen met andere deelnemers. Als penningmeester voel je je soms best alleen, van de uitwisseling kreeg ik ideeën en energie om meteen door te pakken.

Bas van den Bouwhuijsen Penningmeester Straatpastoraat Den Bosch

5. Doe mee aan netwerkbijeenkomsten zoals deze training: samen kom je verder

De bijeenkomsten van Fonds Franciscus – of het nu de training fondsenwerving is, uitwisselingsdagen of andere cursussen – faciliteren een netwerk voor organisaties die anders niet met elkaar verbonden zouden zijn. De waarde ervan blijkt groot. Expertorganisaties zoals de KNHM geven handvatten en feedback om verder te komen en anders naar vraagstukken te kijken. Maar ook de inloophuizen, straat- en buurtpastoraten die met vergelijkbare thema’s te maken hebben, inspireren elkaar. Ze kennen de problemen die bij de ander spelen en zijn de partners met wie nieuwe oplossingen en ideeën uitgewisseld worden.

Het programma voor inloophuizen, straat- en buurtpastoraten

In diverse (online) bijeenkomsten zijn 17 inloophuizen, straat- en buurtpastoraten aan de slag gegaan met de training fondsenwerving. De training is een van de onderdelen die we met het programma Fonds Franciscus aanbieden om naast financiële steun ook de organisaties zelf te versterken en toekomstbestendig te maken.

Meer over inloophuizen