Vinden en vasthouden van vrijwilligers: themabijeenkomst in Provincie Limburg

Speciaal voor projectpartners en andere maatschappelijke organisaties in de provincie Limburg organiseren Kansfonds en het Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg op 18 mei een digitale bijeenkomst om de uitdagingen én de kansen rond het (her)vinden en behouden van vrijwilligers te bespreken.

De gevolgen van de coronacrisis zijn groot. Vooral voor de meest kwetsbare groepen, zoals dak- en thuislozen, mensen die in armoede leven en ongedocumenteerden. De nieuwe werkelijkheid vraagt om vernieuwende ideeën, aanpassingen of een geheel andere aanpak. Juist in deze tijd zijn krachtige, vitale gemeenschappen heel belangrijk. Vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar.

Werk jij – of ben je op een andere manier betrokken – bij een maatschappelijke organisatie in de Provincie Limburg en wil je graag inspiratie opdoen over dit thema? Meld je dan aan voor de digitale bijeenkomst.

Datum en tijd:

Dinsdag 18 mei 2021 van 14.00 tot 16.00 uur

Thema:

(Her)vinden en vasthouden van vrijwilligers tijdens en na de crisis

Programma:

  • Inleiding door Willem-Jan de Gast, Nomade Training en Advies
  • Gesprek in kleine groepen over de vierslag: Stoppen, Doorgaan, Versterken en Vernieuwen
  • Facultatief: Speeddaten met projectadviseurs Kansfonds

Kleinschalige burgerinitiatieven

Sinds 2017 werken de Provincie Limburg en Kansfonds nauw samen. Met het Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg zetten we samen in op het versterken van burgerinitiatieven die de situatie van kwetsbare mensen verbeteren.

Lees meer over het Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg