Meer kansen voor kinderen in armoede

421.000 kinderen in Nederland leven onder de armoedegrens. Vaak leidt armoede tot achterstand die nauwelijks is in te lopen. Daarom heeft Kansfonds de aandacht voor opgroeien in armoede in de versnelling gezet. Dat deden we niet alleen met geld. Maar ook door krachten en inzichten te bundelen. Hoewel de versneller inmiddels is afgelopen, blijven we projecten steunen die zich inzetten voor deze doelgroep.

Kansfonds wil versnellen

Kansfonds heeft zes jaar lang (2014-2019) de aandacht voor opgroeien in armoede in een versnelling gezet. We hebben 54 projecten gefinancierd. Die kregen elk maximaal € 50.000, gespreid over drie jaar. We gaven de deelnemende projecten volop de kans te leren van elkaar. En we zorgden ervoor dat we zicht kregen op de opbrengsten van de projecten. Zo maken we met elkaar het verschil in Nederland.

Waar loop je tegenaan als je élke maand krap zit? En als de warme maaltijd, nieuwe schoenen of een sportclub geen vanzelfsprekendheid zijn? Drie moeders en hun kinderen vertellen:

Het gaat mis als de situatie kinderen boven het hoofd groeit. De problemen zijn niet altijd op te lossen. Maar we kunnen kinderen wel aan meer grip helpen op hun situatie.

Onze insteek

Kinderen die opgroeien in armoede lopen meer risico als de problemen groter zijn dan wat kind en gezin aankunnen. Als fonds kunnen we die problemen, zoals gebrek aan werk, de opgebouwde schuld, de slechte huisvesting, niet wegnemen. Wel kunnen we de draagkracht van kind en gezin helpen vergroten. Dat biedt tegenwicht aan de negatieve gevolgen van leven in armoede. De kinderen en gezinnen krijgen weer meer grip op hun bestaan. Lees meer over draagkracht vergroten.

Schrijf je in voor de Kansfonds nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van al het nieuws omtrent armoede en Kansfonds? Schrijf je dan in voor de Kansfonds nieuwsbrief.

Inschrijven

Wat werkt en wat werkt niet?

Kansfonds heeft tussentijds laten onderzoeken wat de opbrengsten zijn van de projecten. Wat werkt wel en wat werkt niet in de aanpakken die de projecten kiezen? Het Verweij-Jonker Instituut heeft dit onderzoek uitgevoerd. De opbrengsten zijn bedoeld voor iedereen die de armoedeproblemen bij kinderen wil tegengaan. Lees het eindrapport hier.

Niet elke dag warm eten. Geen fiets om mee naar school te kunnen. Zorgen over hoe het verder moet. Het ontwrichte leven geeft veel stress.

Hoe groot is het armoedeprobleem?

1 op de 8 kinderen in Nederland leeft onder de armoedegrens. Deze kinderen worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van geldgebrek. Niet elke dag warm eten bijvoorbeeld. Geen fiets om mee naar school te kunnen. Maar ook gevoelens van schaamte. Niet mee kunnen doen. En zorgen over hoe het allemaal verder moet. Dat ontwrichte leven geeft veel stress: bij de kinderen en bij de ouders. Lees meer over het armoedeprobleem.

Versneller afgerond

De projecten van de versneller Opgroeien in armoede zitten momenteel in de afrondingsfase. Naar verwachting zullen nagenoeg alle projecten eind 2019 worden afgerond. Het Verweij-Jonker Instituut heeft het programma geëvalueerd. Dat rapport kun je hier lezen. Hoewel de versneller is afgelopen, blijven wij projecten steunen die zich inzetten voor kinderen die opgroeien in armoede. Daarvoor kun je een reguliere projectaanvraag indienen.