Fonds Sobriëtas

Stichting Sobriëtas heeft een fonds op naam ondergebracht bij Kansfonds: Fonds Sobriëtas.

Wat is Fonds Sobriëtas?

Stichting Sobriëtas brengt voor een periode van drie jaar (2023-2025) jaarlijks een bedrag van 50.000 euro onder in dit fonds op naam. Vanuit Fonds Sobriëtas financiert Kansfonds initiatieven die hulpverlening bij armoede gerelateerde verslavingszorg bevorderen.

In onze samenleving zetten veel mensen zich in om met veelal kleine, maar belangrijke projecten iets van de geest van Sobriëtas in hun omgeving te verwezenlijken. Met ons fonds op naam bij Kansfonds dragen wij daar graag aan bij.

Jos Roemer voorzitter Stichting Sobriëtas

Zij kregen een bijdrage uit Fonds Sobriëtas

Advocaat van de Friese straat

Ze dragen geen toga en werken ook niet vanuit de rechtbank. Wél pleiten de straatadvocaten van Leeuwarden dagelijks voor de rechten van dak- en thuisloze mensen. Ze komen op voor hen die de weg naar hulpverlening niet weten te vinden. Samen leggen ze contact met de zorg of gemeente.

Project
Lees het hele verhaal