Schenken met belastingvoordeel

Wil je een langere tijd schenken aan Kansfonds? Dan is een periodieke schenkingsovereenkomst interessant. Want als je Kansfonds steunt voor minimaal 5 jaar met een vast bedrag per jaar, dan is deze gift volledig aftrekbaar van de belasting. Dit belastingvoordeel kan oplopen tot wel 46%.

Wat is jouw belastingvoordeel?

Bereken hier jouw belastingvoordeel met deze handige rekenhulp.

Rekenhulp

‘Ik heb een goed leven. Maar realiseer me dat er mensen zijn die weinig of geen kansen krijgen, zelfs in Nederland. Door Kansfonds te steunen met een periodieke schenking kan ik een groter bedrag schenken dan ik normaal zou doen, want de fiscus betaalt mee. Zo geef ik meer kwetsbare mensen een kans op een beter leven.’

Marchel Snoei, periodiek schenker

Een periodieke schenking is eenvoudig te regelen:

  1. Download het formulier periodiek schenken (pdf).
  2. Lees de toelichting periodiek schenken (pdf).
  3. Vul het formulier in.
  4. Stuur het formulier in tweevoud naar: Kansfonds – Antwoordnummer 1109 – 1200 VB Hilversum.
  5. Je ontvangt een door Kansfonds getekend exemplaar retour per post.
  6. Geef je periodieke schenking op bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. En elk jaar ontvangt u een deel van het bedrag terug via de Belastingdienst.

Heb je een vraag?

Meer weten over periodiek schenken aan Kansfonds? Neem contact op met Erika van Harten, tel. 035 – 624 96 51 of stuur een e-mail.

Stuur een e-mail

Praktische informatie

Rekeningnummer Kansfonds: NL20 INGB 0660 9712 40

Fiscaal nummer (RSIN): 5701478

ANBI: Stichting Kansfonds is een ANBI (door de belastingdienst aangewezen als algemeen nut beogende instelling) en hoeft daarom geen erf- of schenkbelasting te betalen.

Veelgestelde vragen

Kan ik de formulieren ook per post ontvangen?

Ja, natuurlijk. Stuur een e- mail naar info@kansfonds.nl met je naam en adresgegevens, onder vermelding van ‘Verzoek Periodieke schenkingsovereenkomst per post’, dan sturen we je de formulieren z.s.m. toe.

Wat gebeurt er met mijn gift?

Je gift komt volledig bij de projecten terecht. Via Kansfonds steun je plaatselijke initiatieven, in de buurt of in de wijk, waarin mensen omzien naar de kwetsbaarste mensen. Hulp die dichtbij is en persoonlijk, heeft immers het meeste effect. Vooral als die hulp naadloos inhaakt op de problemen die kwetsbare mensen zelf ervaren. Al onze projecten spreken de kracht aan die mensen in zich hebben. Dat maakt hun zelfredzaamheid groter. Geven via Kansfonds is geven aan projecten die er echt toe doen. En die hoop bieden in uitzichtloze situaties. Verantwoording over onze bestedingen vind je ook in ons jaarverslag.

Kan ik ook geld terug krijgen van de belasting zonder periodieke schenkingsovereenkomst?

Dat kan in sommige gevallen. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden van de Belastingdienst:

  • Je gift is vrijwillig gedaan aan Kanfonds en/of andere geregistreerde (culturele) ANBI.
  • Je kreeg niets in ruil voor de gift.
  • Je kunt aantonen dat je de gift hebt gedaan, met bijvoorbeeld een bankafschrift.
  • Het totaalbedrag is minstens € 60,- en bedraagt minimaal 1% en maximaal 10% van je drempelinkomen (dat is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, zonder je persoonsgebonden aftrek).

Wil je meer weten? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

Geldt er een minimum of maximum bedrag om van dit belastingvoordeel gebruik te kunnen maken?

Er geldt geen minimum of maximum voor het bedrag dat je van jouw inkomstenbelasting mag aftrekken.

Kan ik een periodieke schenking afsluiten zonder een machtiging aan Kansfonds?

Ja, je kunt ook besluiten het bedrag zelf over te maken naar Kansfonds op het moment dat het jou uitkomt. Belangrijk is dat het overeengekomen bedrag binnen het kalenderjaar op de rekening van Kansfonds staat. Het rekeningnummer is: NL20 INGB 0660 9712 40 t.n.v. Stichting Kansfonds onder vermelding van het persoonlijke transactienummer op de periodieke schenkingsovereenkomst.

Kan ik ook zonder een periodieke schenking een gift geven?

Ja, zeker. Wij zijn blij met elke gift. Je kunt structureel donateur worden of een eenmalige gift geven.

Wat is het fiscale nummer (RSIN) van Kansfonds?

Voor het invullen van je belastingformulier heb je het nummer nodig waaronder Kansfonds bekend is bij de Belastingdienst. Het fiscaal nummer (RSIN) van Kansfonds is: 5701478.

Kan ik een periodieke schenkingsovereenkomst stopzetten?

De machtiging voor de periodieke schenking leg je vast voor 5 jaar of langer. Deze voorwaarde is door de overheid vastgesteld om gebruik te kunnen maken van het belastingvoordeel. Mocht je onverhoopt genoodzaakt zijn eerder te moeten stoppen, neem dan contact met ons op via info@kansfonds.nl.

Wat zijn de ontwikkelingen voor komende jaren rond belastingaftrek voor periodiek schenken?

De aftrektarieven rond periodiek schenken worden per 1 januari 2020 afgebouwd. Het hoogste aftrektarief in 2020 is 46%. De jaren daarna wordt het aftrektarief met 3% verlaagd tot 37,1% in 2023. Actuele informatie hierover vind je op de website van de Belastingdienst, onder ‘Afbouw andere aftrekposten’.