Periodiek schenken

Wilt u schenken aan Kansfonds? Dan is periodiek schenken fiscaal aantrekkelijker dan een eenmalige gift. Door de gift die u in gedachten heeft te spreiden over meerdere jaren, is het aftrekbare bedrag aanzienlijk groter. De Geefwet maakt dit mogelijk. Bovendien stelt een periodieke gift u in staat om langere tijd betrokken te zijn bij de door u gekozen doelen. Dat vergroot de impact van uw gift.

Hoe werkt het?

  • U doet uw schenking in gelijke periodieke uitkeringen gedurende ten minste vijf jaar.
  • Er is geen notariële acte nodig. Afspraken leggen we vast in een Overeenkomst Periodieke Gift.
  • U kunt ervoor kiezen om ook de belastingbesparing te schenken.

‘Ik werd enorm gegrepen door een televisie-uitzending over jongeren die buiten elke jeugdvoorziening vallen. Stel je voor. Je bent achttien jaar. Je hebt geen thuis. Er is niemand die een beetje op je let en je behoedt voor foute keuzes. Deze jongeren zijn zo kwetsbaar en ze hebben nog zo veel te leren. Ik dacht: hoe moeten zij nu ooit tot een gelukkig leven komen? Ik wil ze helpen door structureel te geven aan projecten die deze jongeren een plek bieden en steun in de rug geven.’

potentiële erflater

Heeft u een vraag?

Meer weten over een fonds op naam bij Kansfonds? Neem contact op met ons hoofd fondsenwerving & communicatie Karin Huntjens.

Ga naar het contactformulier

Onze bijdrage

  • We denken graag met u mee over een geefstrategie. U kunt daarbij heel gericht bepaalde doelgroepen, thema’s of gebieden steunen.
  • Schenkt u jaarlijks € 5.000 of meer? Dan leggen we een selectie van projecten aan u voor, voorzien van een advies. U bepaalt vervolgens zelf welke projecten u steunt.
  • We zorgen voor de administratieve en financiële afhandeling. En we rapporteren over de projecten die u steunt.
  • We nodigen u uit om projecten die u steunt, te bezoeken. Ook nodigen we u uit voor bijeenkomsten en evenementen. U kunt dan in contact komen met mensen die projecten uitvoeren, met andere gevers en medewerkers van Kansfonds.
  • U ontvangt ons jaarverslag en ons relatiemagazine Mede.