Fûns Lok op ien

Kansfonds en de provincie Fryslân slaan de handen ineen om Friese initiatieven te helpen waarin mensen naar elkaar omzien.

Wat is Fûns Lok op ien

Het ‘Fûns Lok op ien’, dat bij Kansfonds is ondergebracht als Fonds op Naam, wil de situatie van kwetsbare mensen in Fryslân verbeteren door projecten te financieren die discriminatie tegengaan, eenzaamheid bestrijden en de situatie verbeteren van mensen die zorg nodig hebben. 

Een veilige sociale omgeving en sociale contacten dragen bij aan de brede welvaart in Fryslân, zodat de inwoners van onze provincie zich gelukkig kunnen voelen. Er zijn in Fryslân veel mensen, organisaties en instanties die zich daar voor willen inzetten. Die willen wij steunen en faciliteren met het Fûns Lok op ien.

Douwe Hoogland Gedeputeerde

Samenwerking met de provincie Fryslân

De provincie Fryslân heeft in Kansfonds een partner gevonden die beschikt over de nodige kennis, ervaring en een relevant netwerk binnen de provincie. Een veilige sociale omgeving en sociale contacten zouden voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Om die reden willen Kansfonds en de provincie Fryslân projecten mogelijk maken die discriminatie tegen­gaan, eenzaamheid bestrijden en de situatie verbeteren van mensen die zorg nodig hebben. Zo willen we mensen in staat stellen om op een inclusieve manier deel te nemen aan de samenleving en de sociale verbinding tussen mensen bevorderen.

Aanvraag indienen

Wil je een aanvraag indienen bij het ‘Fûns Lok op ien’?

Lees hier verder

Contact

Heb je een vraag over wat Fûns Lok op ien voor jou kan betekenen? Neem contact op met onze projectadviseur.