Drs. Theo J.F.M. Bovens

Kansfonds - Theo Bovens

Theo is voorzitter van ons bestuur sinds januari 2015, zijn 2e termijn loopt af op 31 december 2022.

Functies en nevenfuncties

  • Voorzitter Stichting Jan en Clara Nijssen
  • Penningmeester Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof
  • Lid Stichting Wiel Huveneers Fonds
  • Lid Raad van Toezicht Stichting voor democratie, recht en het vrije woord
  • Lid Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool
  • Bestuurslid Algemeen Bestuur Thomas More
  • Voorzitter Raad van Toezicht Toneelgroep Maastricht