Henriëtte Hulsebosch

Henriëtte Hulsebosch

Henriëtte is sinds 2007 de directeur van Kansfonds.

Nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht Adviescollege Curaçao
  • Penningmeester Algemene Loterij Nederland
  • Secretaris Stichting Steunfonds t.b.v. het Katholiek Hoger Onderwijs (Tilburg University)
  • Penningmeester Stichting Baeten Geven Fonds
  • Voorzitter Raad van Toezicht Christelijk Sociaal Congres
  • Lid Bestuur United Way Nederland
  • Lid Raad van Commissarissen Stichting Adveniat