Henriëtte Hulsebosch invloedrijkste professional in de filantropie

Kansfonds-directeur Henriëtte Hulsebosch is de nummer 1 van de DDB 100, de ranglijst van invloedrijkste professionals in de filantropie. Het onafhankelijke platform De Dikke Blauwe stelt ieder jaar een top 100 samen van mensen die in het afgelopen jaar zichtbaar waren en impact maakten met opmerkelijke initiatieven. Henriëtte krijgt de prijs dit jaar vanwege haar gerealiseerde maatschappelijke impact, innovatief vermogen en bereidheid tot kennisdeling. "De waardering voor onze gedurfde aanpak van armoede en dak- en thuisloosheid is een geweldige opsteker voor Kansfonds."

Vijf jaar geleden zetten we een koerswijziging in gang. Tot die tijd was Kansfonds een traditioneel fonds, dat geld gaf aan initiatieven voor de mensen in de meest kwestbare situaties. Onder aanvoering van Hulsebosch werd de omslag gemaakt naar een systematische aanpak. “We hielpen mensen in armoede en jongeren zonder thuis om de gevolgen van hun situatie het hoofd te bieden, maar keken niet naar de oorzaken. Dat begon te wringen. Ik dacht: we moeten ophouden met pleisters plakken en goed gaan kijken naar waar het knelt in het systeem. Waardoor vallen mensen buiten de boot? Ligt het echt aan henzelf, zoals vaak wordt gedacht, of aan hoe we onze maatschappij hebben ingericht? Ligt het aan alle ingewikkelde wetten en regels? Met die inzichten gingen we op zoek naar gedurfde oplossingen die een systeemverandering in gang kunnen zetten.”

Baanbrekende initiatieven

Samen met het Kansfonds-team bedacht ze ogenschijnlijk simpele oplossingen voor complexe problemen. “Wil je dakloosheid in kaart brengen? Ga dan echt tellen. Wil je armoede oplossen? Geef dan geld. Wil je dakloosheid oplossen? Zorg voor een huis.” Met hulp van nieuwe partners, zoals kennisinstituten en overheden, werden initiatieven als de ETHOS telling dak- en thuisloosheid, Gewoon geld geven en Housing First gestart. “Het vereist lef om bestaande structuren te doorbreken. We zijn dan ook blij dat Zaanstad, Tilburg en Amsterdam willen weten wat het effect is van gewoon geld geven op gezinnen in armoede. Leidt het tot minder stress, minder gezondheidsklachten en minder mentale problemen? Net zo blij zijn we met durfgemeenten als Den Bosch en Oss die als eerste aan de ETHOS-telling meededen, en de 55 andere gemeenten die volgend jaar meedoen. Allemaal willen ze hun beleid gaan baseren op de werkelijke omvang en aard van dak- en thuisloosheid, met het doel in de toekomst te voorkomen dat mensen dak- of thuisloos worden.”

Systeemverandering in gang gezet

De eerste stappen op weg naar een systeemverandering zijn dus gezet. Ook op landelijk niveau zijn er successen behaald. “Zo is Housing First opgenomen in het Nationaal Actieplan Dakloosheid. Datzelfde Actieplan streeft ernaar om alle dak- en thuisloze mensen in beeld te krijgen aan de hand van de ETHOS-Light definitie. Ook zijn er Kamervragen gesteld naar aanleiding van onze aankondiging dat gemeente Tilburg meewerkt aan ’Gewoon geld geven’. Bovendien hebben ruim 20 andere gemeenten interesse getoond in onze aanpak.”

Hulsebosch en ‘haar’ Kansfonds willen dan ook niets liever dan dat er een beweging op gang komt die uiteindelijk leidt tot een radicaal andere aanpak van armoede en dak- en thuisloosheid. “Een aanpak die wél werkt en waarin vertrouwen in mensen centraal staat in plaats van wantrouwen.”

Iedereen een thuis

Onze ambitie is groot: iedereen een thuis. Alleen samen kunnen we die waarmaken. Samen met alle projectpartners, financiers, andere fondsen en lefgemeentes die met ons de vernieuwende aanpakken willen uitproberen. Samen blijven we ons stevig inzetten. Want iedereen heeft recht op een thuis. Iedereen.

Henriëtte bij de uitreiking (foto Dirk Kome)