Gewoon geld geven als breekijzer

Jarenlang hebben organisaties ingezet op allerlei oplossingen om mensen in armoede te helpen. Kansfonds ook. Zoals sociale steun bieden en een schuldhulpmaatje inzetten. Maar het is niet genoeg – en dat zal het ook nooit zijn. Want met het belangrijkste probleem doen we niks. Mensen in armoede ontbreekt het gewoonweg aan genoeg geld om van rond te komen. Met Gewoon geld geven willen we armoede in Nederland doorbreken.

Waarom is het armoedecijfer in Nederland al zó lang zó hoog? We kijken naar de gezinnen en helpen ze met van alles. Alsof bij hén de oplossing ligt – en dus ook het probleem. Maar wat nou als niet zíj tekortschieten, maar wij als samenleving? Dan focussen we dus op de verkeerde oplossingen.

Bas Pieck Programmaleider

Twee jaar lang €150 per maand

Met de aanpak Gewoon geld geven krijgen gezinnen met een laag inkomen 2 jaar lang €150,- per maand. We zetten er niks tegenover: geen eisen, geen verplichtingen, we verwachten geen tegenprestaties. Wel nemen deze gezinnen deel aan het onafhankelijke onderzoek dat de Hogeschool van Amsterdam (HvA) uitvoert gedurende de 2 jaar.

De voorbereidende fase

Gewoon geld geven: helemaal zo gewoon nog niet

Om het onderzoek mogelijk te maken, hebben we in het eerste jaar Gewoon geld geven al heel wat drempels overwonnen en nog enkele te gaan. We maakten de balans op van onze zoektocht waaruit bleek dat ‘Gewoon geld geven’ helemaal zo gewoon niet is.
Nieuws
Lees wat er allemaal komt kijken bij Gewoon geld geven

Van start in ‘lefgemeente’ Zaanstad

In 2023 starten we het onderzoek naar Gewoon geld geven in Zaanstad. De eerste gemeente die de tegendraadse aanpak met ons uitprobeert. Minimaal 150 gezinnen die leven van een bijstandsuitkering doen mee. Voor de gemeente betekent deelname aan Gewoon geld geven ook wijzigingen in wet- en regelgeving, zoals het aanpassen van de giftendrempel.

Het effect van ‘gewoon geld geven’ aan Zaanse gezinnen in armoede

Gemeente Zaanstad doet mee aan het onderzoek naar de effecten van een onvoorwaardelijke, maandelijkse gift aan gezinnen met een bijstandsuitkering.
Nieuws
Lees meer

We geven het geld vanuit het volle vertrouwen dat mensen in armoede zelf het beste weten wat zij nodig hebben en dus zelf kunnen bepalen waaraan ze het besteden.

Henriëtte Hulsebosch directeur Kansfonds
Martin + dochters eten GGG gezin

Daarom Gewoon geld geven

  • Omdat de armoedecijfers in ons land zo schrikbarend hoog zijn
  • Omdat armoede niet verdwijnt zolang er gebrek is aan het belangrijkste
  • Omdat vooroordelen een oplossing tot nu toe in de weg staan
  • Omdat het de hoogste tijd is voor een doorbraak, met hulp van iedereen

Pleiten voor een nieuwe visie op armoede

Met de uitkomsten van Gewoon geld geven wil Kansfonds de samenleving en overheden laten zien dat het anders kan. Van een armoedesysteem waarin fraudebestrijding, wantrouwen en controle centraal staan, naar een samenleving gebaseerd op vertrouwen en menswaardigheid. Met wet- en regelgeving die te begrijpen is en minder complex dan het huidige systeem.