Portret Mabel_ongedocumenteerde

Ongedocumenteerde mensen

In Nederland verblijven enkele tienduizenden mensen zonder geldige verblijfsvergunning, zoals:

  • mensen van wie de vergunning is verlopen
  • uitgeprocedeerde asielzoekers
  • buitenlandse vrouwen met kinderen die door hun (Nederlandse) partner zijn weggestuurd voordat ze recht kregen op een onafhankelijke verblijfsvergunning
  • slachtoffers van mensenhandel die geen aangifte hebben durven doen
  • staatlozen die niet kunnen terugkeren naar het land van geboorte of herkomst

Het niet hebben van een geldige verblijfsvergunning maakt dat iemand wordt uitgesloten van sociale voorzieningen. Gebruik maken van reguliere opvang kan alleen onder voorwaarde van het meewerken aan terugkeer naar het land van herkomst. Dit maakt dat de bestaanszekerheid van ongedocumenteerde mensen permanent onder druk staat.

Je kunt altijd opzeggen. Vragen? Bel naar 035-6249651.

Help mensen zoals Mabel

Vluchten van thuis: portretten van ongedocumenteerde mensen

‘Als ik kijk naar mijn handen dan zie ik daarin niks. Het zijn lege handen. Er ligt niks in. Geen kans. Geen uitweg. Geen studie. Geen toekomst. Niks. Als ik in mijn hart kijk, dan voel ik de pijn van het afgesneden zijn.’
Verhaal
Lees de verhalen van Mabel en anderen

Onze aanpak

Voor Kansfonds telt ieder mens. Daarom ondersteunen wij een breed scala aan projecten die gericht zijn op activering en begeleiding van ongedocumenteerde mensen. Zo verlenen wij organisaties die zich inzetten voor deze groep een exploitatiefinanciering. De organisaties die wij steunen staan náást ongedocumenteerde mensen, ze kijken met hen mee en zorgen samen met hen dat ze weer grip krijgen op hun leven. Dat kan door het bieden van activiteiten voor een zinvolle dagbesteding, waar wij als fonds aan bijdragen. Daarnaast bieden organisaties die wij ondersteunen ook vaak medische en juridische begeleiding, omdat er op juridisch gebied veel mis kan gaan.

Zonder papieren valt deze groep mensen bijna overal buiten. Daarom steunen we specifiek projecten die vluchtelingen helpen om aan hun toekomst te werken. Samenleven doe je immers samen. We zetten in op waardigheid, eigen kracht en zelfregie.

Tessa Smets Projectadviseur Kansfonds

Contact

Heb je vragen over jouw donatie of wil je je donatie aanpassen? Neem dan contact op met onze collega. Zij helpt je graag verder. Mail haar op fondsenwerving@kansfonds.nl.