55 gemeenten doen mee aan tweede ETHOS telling

Het is de ambitie van Hogeschool Utrecht en Kansfonds om in heel Nederland heldere en betrouwbare cijfers van dak- en thuisloosheid te verkrijgen. Dit inzicht is nodig voor een beleid gericht op het voorkomen en uitbannen van dakloosheid.

Zicht op de omvang en profielen van de groep dak- en thuisloze mensen ontbreekt in Nederland. Dat komt omdat onder meer kinderen, vrouwen, arbeidsmigranten, en mensen die bij vrienden of familie verblijven niet of onvoldoende worden meegeteld.

In navolging van regio Noordoost-Brabant hebben 55 gemeenten zich aangemeld voor de tweede ETHOS telling dak- en thuisloosheid. Dat betekent dat we in het voorjaar van 2024 een telling uitvoeren in de volgende regio’s: Holland Rijnland, Westelijke Mijnstreek, Gelderland-Zuid, Regio Breda, Hart van Brabant en West-Friesland. De resultaten hiervan verwachten we in oktober 2024.

Uitgelichte artikelen