Twee jaar lang ‘gewoon geld’ voor gezinnen in Amsterdam

Amsterdam sluit zich aan bij ons initiatief Gewoon geld geven. Twee jaar lang krijgen 300 Amsterdamse gezinnen met een bijstandsuitkering 150 euro per maand onvoorwaardelijk extra geld. Met de deelname van de hoofdstad wordt de onderzoeksgroep van Tilburgse en Zaanse gezinnen verdubbeld.

Wethouder Marjolein Moorman (Armoede): “Gezinnen die leven in armoede hebben meer stress, gezondheidsklachten en mentale problemen, juist door voortdurende financiële zorgen. Met een maandelijks extra bedrag, zonder nadere voorwaarden of verplichtingen, kunnen deze gezinnen meer grip op hun leven krijgen. De deelnemende gezinnen uit Nieuw-West, Noord en Zuidoost mogen zelf bepalen waar ze het geld aan besteden: daar bemoeit de gemeente zich niet mee. Zo onderzoeken we hoe de vicieuze cirkel van armoede in kwetsbare gezinnen met kinderen kan worden doorbroken op basis van vertrouwen.”

Armoedebestrijding die wél werkt

Programmaleider Bas Pieck: “Met ons initiatief willen we, door onvoorwaardelijk extra geld te geven aan mensen die dagelijks bezig zijn om financieel te overleven, een nieuw beleid rondom armoede aanjagen. Een beleid dat uitgaat van bestaanszekerheid, vertrouwen en een positief mensbeeld. Er is voor een gemeente lef nodig om aan het initiatief mee te doen, want het betekent dat bestaande structuren doorbroken moeten worden. Gelukkig zien we veel belangstelling voor Gewoon geld geven, ook vanuit andere gemeenten. We gaan dan ook na op welke manier we met alle geïnteresseerde gemeenten een vuist kunnen maken voor een radicaal andere armoedeaanpak.”

Partnerschap met Stichting RCOAK

Dankzij de financiering door Stichting RCOAK, een Amsterdams vermogensfonds dat onder meer de giften aan de 300 gezinnen verstrekt, is deelname van Amsterdam aan Gewoon geld geven mogelijk. Suzanne Kooij, directeur van Stichting RCOAK: “Het RCOAK draagt graag substantieel bij aan dit initiatief, omdat wij – als Amsterdams vermogensfonds met o.a. een focus op armoede – op deze manier wezenlijk bijdragen aan het verlichten van de omstandigheden van Amsterdamse gezinnen in de bijstand. Wij signaleren al een aantal jaar dat veel Amsterdamse gezinnen met een kleine beurs niet meer kunnen rondkomen van hun inkomen. Dat is een zorgelijke trend. Gewoon geld geven is een aanzet tot een oplossing van dit steeds groter wordende maatschappelijk probleem.”

Martin en dochter 'Gewoon geld geven'

Over Gewoon geld geven

Stel je voor dat we met elkaar armoede in ons land weten te doorbreken. Dan geven we ruim 800.000 mensen die in armoede leven weer kans op een menswaardig bestaan. Daarom maakt Kansfonds ruimte voor een totaal andere aanpak: Gewoon geld geven. En we leren van wat dat oplevert. De insteek? De beste remedie tegen armoede is bestaanszekerheid!

Meer over Gewoon geld geven

Gewoon geld geven in Pakhuis de Zwijger

Op 27 september 2023 gingen we in Pakhuis de Zwijger in gesprek over onze tegendraadse aanpak, de grotere beweging waar Gewoon geld geven onderdeel van is en over structurele oplossingen, gericht op vertrouwen en bestaanszekerheid. Een thema-avond, gemodereerd door Sheila Sitalsing, met ruimte voor ervaringskennis en de visie van wethouders.

Bekijk een terugblik

Partners

  • RCOAK

  • Hogeschool van Amsterdam

    Lectoraat Armoede Interventies