Terug naar vertrouwen

Ze staat bekend om haar scherpe commentaren – of het nu in kranten en tijdschriften is of op radio en tv. ‘Meestal heb ik het over de maatschappij’, zegt journaliste Sheila Sitalsing (55). ‘Ook in de columns die ik jarenlang schreef voor de Volkskrant. In de kern draaiden die om de vraag hoe je goed samenleeft. Om wat je daarvoor nodig hebt.’ Hoe vat ze haar antwoord hierop samen?

Sheila had heimwee. Ze was 7 jaar en net verhuisd naar Curaçao. ‘In mijn nieuwe klas sprak iedereen Papiaments, terwijl ik alleen Nederlands kon. Ik voelde me buitengesloten, miste mijn vriendjes en vriendinnetjes, wilde terug naar Paramaribo. Daar was ik geboren en opgegroeid. Daar voelde ik me thuis.’

Erbij horen

Waarom haar gezin Suriname had verlaten? ‘Om heel veel redenen’, zegt Sheila. ‘De onrust rond dat onafhankelijkheidsjaar was er één van.’ Zo ging het slecht met de economie, waardoor gezinnen moeite hadden om rond te komen. Ook nam de etnische en politieke verdeeldheid toe, waardoor steeds meer mensen elkaar met de nek aankeken. En met die verdeeldheid groeide de dreiging van geweld tussen burgers.

Als Sheila nu over ‘goed samenleven’ praat, moet ze denken aan haar gevoel van uitsluiting toen ze net op Curaçao was. En aan het Suriname van de afgelopen decennia – inclusief de onrustige jaren zeventig, de executies in de jaren tachtig en de burgeroorlog tussen 1986 en 1992. ‘Op economisch, sociaal en fysiek vlak hebben mensen veiligheid nodig’, zegt ze. ‘Een gevoel van bestaanszekerheid, erbij horen en over straat kunnen zonder angst voor geweld. Alleen dán leef je zonder al te veel troubles samen.’

Gaten vullen

Wie voor die basisveiligheid moet zorgen? ‘De overheid. En als die daar niet in slaagt, vullen burgers vaak zelf de gaten. Dat is interessant om te zien: dat er altijd een groep opstaat die zich bekommert om de publieke zaak. In sommige landen krijgen zij ook volop de ruimte om zich hier verregaand mee te bemoeien. Daar wordt een groot beroep gedaan op de civil society.’

Neem Suriname in coronatijd, zegt ze. ‘De nationale gezondheidsdienst had daar wel vaccins, maar de vaccinatie kwam slecht op gang. Tot twee burgers besloten te helpen. Samen regelden die vrouwen zaken als locaties, busvervoer en publiekscommunicatie. Allemaal naast hun gewone baan en gezinsleven.’

Rol van de overheid

‘De Nederlandse overheid laat minder taken liggen’, zegt Sheila. ‘Dus zijn er ook minder burgers die deze op zich nemen.’ Natuurlijk zijn er wel veel mensen die initiatieven optuigen: van hulpacties tot crowdfunding en hele stichtingen. ‘Maar je zult hier niet snel zien dat mensen als jij en ik de nationale vaccinatie besluiten te regelen. Of dat de overheid burgers daar de vrije hand in geeft. Het denken over de rol van de overheid is hier anders.’

Ze weet niet wat beter is: individuele burgers die maatschappelijke problemen aanpakken of een overheid die deze taak vervult. ‘In de praktijk heb je denk ik beide nodig. Hoe dan ook vind ik ze inspirerend: mensen die zich inzetten voor de samenleving, zelfs als dat ten koste gaat van het eigen gemak of gewin. Veel politici doen dit trouwens ook. Ik hoef het niet per se eens te zijn met hun plannen of idealen om dat in ze te waarderen.’

Bovenal journalist

Zelf wil Sheila geen politica worden of maatschappelijke projecten opzetten. Hoe ze wél wil bijdragen aan goed samenleven? ‘Op z’n minst door gewoon aardig te zijn tegen mensen. “Wees geen klootzak” vind ik een mooi motto. Ook loop ik af en toe met een collectebus en ben ik ambassadeur van het innovatieve project Gewoon geld geven van Kansfonds. Maar boven alles ben ik journalist. Ook in die rol hoop ik verschil te maken – al is het maar een beetje.’

In haar artikelen, radio- en tv-optredens bespreekt ze de grote problemen van Nederland. Van de klimaatcrisis tot de miljoen mensen die in armoede leven. En van tegenstellingen in de maatschappij tot de bedreigingen aan zowat alle politici. Allemaal thema’s die het gevoel van veiligheid in de samenleving aantasten – economisch, sociaal en fysiek.

Boven alles ben ik journalist. Ook in die rol hoop ik verschil te maken, al is het maar een beetje.

Sheila Sitalsing

Vertrouwen verdienen

‘Journalisten vormen een belangrijk instituut’, zegt Sheila. ‘We kunnen problemen aankaarten die de samenleving raken, daar een publiek debat over aanjagen en geluiden laten horen die anders niet gehoord worden.’ Zelf richt zij zich vaak kritisch tot de politiek en overheid. ‘Want al vind ik dat die relatief goed functioneren, ik zie óók dat ze steken laten vallen. En ik vind het mijn taak als journalist om daarop te wijzen.’

Ze neemt geen blad voor de mond, al vraagt ze zich de laatste jaren wel eens af of dit goed is. ‘Ik merk hoe staatsondermijnende krachten met mijn kritische teksten aan de haal gaan. Die groep is klein, maar ik wil zulke extremisten geen wind in de zeilen geven. Ik bén niet tegen politiek en overheid. Ik vind ze juist cruciaal voor goed samenleven, als ze maar naar behoren functioneren en zo het vertrouwen verdienen van burgers.’

Lief land

Schandalen als de toeslagenaffaire hebben dat vertrouwen van burgers flink geschaad. Sheila vindt dat de politiek en overheid dit terug moeten winnen. ‘Ik zie bijna alle politici en bestuurders zeggen dat ze dat willen. En ik denk dat het kan. Sterker nog: ik hoop dat het snel gebeurt. Er zijn mensen die nu geen uitkering durven aan te vragen, terwijl ze daar wel voor in aanmerking komen. Aan dat soort situaties moet een eind komen.’

Een manier waarop de overheid het vertrouwen van burgers kan herstellen? ‘Zelf beginnen met vertrouwen schenken. Door te vragen: wat heeft ú nodig?’ Precies wat er gebeurt in het project waarvan ze ambassadeur is: Gewoon geld geven. ‘Hierin bundelen gemeenten de krachten met Kansfonds. Zo krijgen gezinnen met een bijstandsuitkering een extra bedrag per maand, zonder voorwaarden of tegenprestaties.’

Burgers verdienen dit vertrouwen, zegt ze. ‘Veruit de meeste Nederlanders willen zich aan de regels houden, anderen helpen, goed samenleven. Dat blijkt alleen al uit het grote aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet. Of anders wel uit de vele donaties aan goede doelen. We zijn echt een lief land.’

Sheila in het kort:

  • 1968 Geboren in Paramaribo, dochter van een Hindoestaans-Surinaamse vader en Nederlandse moeder
  • 1975 Verhuist naar Curaçao
  • 1986 Studeert economie in Nederland
  • 1989 Trouwt en krijgt met haar man dochters Zora (2006) en Zadie (2009)
  • 1993 Eerste baan als journaliste, bij het Rotterdams Dagblad
  • 1998-2001 Correspondent Europese Unie in Brussel voor Elsevier
  • 2001-nu Diverse rollen bij de Volkskrant, zoals chef economie, politiek redacteur, podcastmaker en coumniste. Krijgt in 2013 de Heldringprijs voor haar columns (2011-2022)
  • 2009-2011 Onder andere journaliste in Suriname
  • 2010 Co-auteur van het boek De kiezer heeft altijd gelijk. Schrijft later Mark. Portret van een premier (2016) en Dagboek van een krankzinnig jaar (2021)
  • 2011-nu Werkt onder meer mee aan de tijdschriften Opzij en OneWorld, het tv-programma Buitenhof en het radioprogramma Met het oog op morgen

Gewoon geld geven

Sheila Sitalsing zit in de ‘aanjaaggroep’ van Gewoon geld geven, een initiatief van Kansfonds, waaraan drie gemeenten meewerken. Via dit initiatief krijgen gezinnen met een bijstandsuitkering 150 euro extra per maand, zonder voorwaarden. Het project omvat ook een onderzoek dat de Hogeschool van Amsterdam uitvoert, naar het effect van deze benadering, bijvoorbeeld op het welzijn van gezinnen.

 

‘Mijn taak als aanjager? Erover vertellen, het gesprek over de voor- én nadelen aanjagen, input leveren, de bureaucratie openbreken’, zegt Sheila. ‘Die ambassadeursrol vervul ik graag. Ik vind het een briljant idee om te onderzoeken wat de impact is van zo’n minder bureaucratische en minder paternalistische aanpak van armoede.’

Lees meer over het programma Gewoon geld geven