Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg

In de periode 2020-2023 kunnen maatschappelijke organisaties in Limburg een bijdrage aanvragen van maximaal 10.000 euro bij het Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg.

Wat is het Robin Jung Fonds?

Het Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg wil de situatie van kwetsbare mensen in de provincie Limburg verbeteren. De focus van het Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg ligt op Limburgers die in armoede leven, eenzaam zijn, in onveiligheid leven, een taalachterstand hebben, laaggeletterd of digibeet zijn, en op de integratie van nieuwe Limburgers. De Provincie Limburg en Kansfonds werken nauw samen aan het Robin Jung Fonds en het fonds is ondergebracht bij Kansfonds.

Een fonds voor burgerinitiatieven

Passend binnen de Sociale Agenda van de Provincie Limburg ligt de focus van het Robin Jung Fonds op (kleinschalige) burgerinitiatieven, opgezet door betrokken mensen die kwetsbare mensen willen helpen om hun situatie te verbeteren. De inzet van en in vitale gemeenschappen is een belangrijk uitgangspunt. Daarom steunt het fonds initiatieven gericht op zingeving, sociaal maatschappelijk participeren, dagelijks functioneren en kwaliteit van leven van kwetsbare groepen.

Emmausperspectief Ivar bardienst

Aanvragen

Voor dit jaar zijn we door het budget van het Robin Jung Fonds voor een krachtig en vitaal Limburg heen en nemen we geen aanvragen meer in behandeling.  Wil je weten of je project in aanmerking komt voor een bijdrage uit ons reguliere budget? In onze richtlijnen lees je wat voor projecten we steunen en of het zinvol is een (voor)aanvraag te doen.

Ga naar de richtlijnen

Even sparren?

Overweeg je om een aanvraag in te dienen? Wil je even sparren of twijfel je of jouw project in aanmerking komt? Neem contact met ons op, we denken graag met je mee!

Versterking van vrijwilligersorganisaties

Speciaal voor organisaties van het Robin Jung Fonds organiseerden we in 2021 met de Provincie Limburg een bijeenkomst over het (her)vinden en vasthouden van vrijwilligers. Tijdens en ná de coronacrisis. Willem-Jan de Gast van Nomade Training en Advies, expert op het gebied van vrijwilligers- en verandermanagement, deelde zijn kennis en inzichten in een presentatie, waarna de organisaties hun praktijkervaringen uitwisselden.