Kansfonds-partners in gesprek over armoede

Hoe creëren we kansen voor kinderen in armoede? Vandaag zijn maar liefst 53 partners uit de Kansfonds-versneller Opgroeien in Armoede bij elkaar om hierover te praten. Kennis en ervaringen uitwisselen. Elkaar versterken.