Een veilige woonplek voor elke jongere

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de duizenden dak- en thuisloze jongeren in Nederland een belangrijk moment. Omdat gemeenten vanaf 2015 zelf verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van dakloosheid onder jongeren roept samenwerkingsverband Van de Straat lokale partijen op om de zorg voor deze kwetsbare groep jongeren in het partijprogramma op te nemen.

Huisvesting. Schulden. Toegang tot onderwijs. Kwetsbare jongeren komen een hoop uitdagingen en barrières tegen. Vanaf 2020 dragen lokale gemeentes de zorg voor deze jongeren. En voor de uitdagingen waar zij tegenaan lopen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het voorkomen van dakloosheid bij jongeren en voor opvang van jongeren met een psychische aandoening. Van de Straat draagt vijf aandachtspunten aan voor de partijprogramma’s, op het gebied van wonen, schulden, inkomen en onderwijs. Maar ook rond de zogenaamde overgang 18-/18+ die voor veel jongeren moeilijk is.

Lees hier meer over de oproep aan lokale partijen.

In Nederland leven meer dan twaalfduizend zwerfjongeren, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zij worstelen meestal met een complexe combinatie van problemen. Om iets voor hen te kunnen betekenen zijn niet alleen vernieuwende lokale initiatieven nodig, maar ook verandering en vernieuwing van het systeem. Kansfonds maakt daarom het samenwerkingsverband Van de Straat mogelijk. Waarin Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) en Federatie Opvang samen werken aan duurzame oplossingen en beter toegankelijke zorg.

Aandacht voor zwerfjongeren versnellen

Kansfonds wil de aandacht voor dak- en thuisloze jongeren versnellen. Meer dan twintig verschillende projectpartners zetten zich met hulp van Kansfonds in om dak- en thuisloze jongeren geloof in eigen kunnen te geven. En zo een toekomstperspectief te ontwikkelen. De initiatieven richten zich bijvoorbeeld op het ontdekken van talenten, het aanleren van levensvaardigheden en het optrekken met een maatje.

Meer lezen? Maak hier kennis met de Versneller ‘Zwerfjongeren: geloof in eigen kunnen’