Verloren en onzichtbaar in de wijk

Steeds meer mensen voelen zich verloren in de wijk, omdat voorzieningen verdwijnen. Met name voor wie kwetsbaar is, zijn de gevolgen groot. Daarom staan de buurtpastores in Utrecht jaarlijks 500 mensen met raad en daad bij.

Bijdrage Kansfonds

€ 25.000

Aanvrager

Buurtpastoraat Utrecht

Wat is het probleem?

Vroeger kende iedereen elkaar in de buurt en hielpen wijkbewoners elkaar een handje. Die hechtheid neemt in steeds meer wijken sterk af. Zo is in een aantal wijken in Utrecht de sociale problematiek groot en is de sociale samenhang gering. Vooral voor de kwetsbaren heeft dat gevolgen. Hun problemen blijven langer onopgemerkt en hun situatie wordt steeds nijpender. Zoals schulden die oplopen, gezondheidsproblemen en groeiende eenzaamheid.

Hoe helpt het project?

De buurtpastors van buurtpastoraat Utrecht staan de bewoners bij. Daarbij maken ze gebruik van de presentiemethode. Idee daarachter is dat degene die hulp biedt, niet het probleem voor de ander oplost. Maar dat hij ondersteunt door er gewoon te zijn. Te accepteren zoals hij is. En hulp te bieden als de ander daarvoor open staat.

Niet langer meer alleen

‘We komen in de wereld van verborgen mensen. Zij zijn aan lager wal geraakt en worden nauwelijks nog opgemerkt. Ze hunkeren naar aandacht, naar iemand die even met ze optrekt in hun strijd om te overleven. Wat me persoonlijk raakt, is als ze me het vertrouwen geven. Deze mensen zijn zo ontgoocheld en teleurgesteld in alles en iedereen – en in zichzelf. Het leven heeft ze niet gebracht wat ze ervan verwachtten. Maar door naast ze te staan, kantelt dat denken en komt er meer lichtheid. Ze verbazen me keer op keer, met hun onverwoestbare humor en veerkracht.’

-Titus Schlatmann, buurtpastor

Wat is het resultaat?

Jaarlijks staan de buurtpastores 500 kwetsbare buurtbewoners bij. Daardoor blijven zij beter staande en kunnen ze ook elkaar helpen. De buurtpastores organiseren met de bewoners bijvoorbeeld buurtmaaltijden en jeugdgroepen. Ze verlenen ‘zielzorg’. En gaan desnoods mee naar uitkeringsinstanties. Zo weten de buurtpastores de meest moeilijke groepen te bereiken en te binden. En lukt het ze de kans op aansluiting bij andere mensen in hun omgeving te vergroten.

Ik zou niet weten wat ik zonder buurtpastor Titus zou moeten. Hij gaat met me mee naar het ziekenhuis en ook naar de schuldsanering. Hij hielp zelfs bij de begrafenis van Greets moeder.

Ap, buurtbewoner