Een gezonde geest in een gezond lichaam

Opgroeien in armoede kan voor kinderen gezondheidsproblemen opleveren. Met name in niet-westerse gezinnen lopen kinderen kans op problematisch overgewicht. In Rotterdam helpt SPIOR moeders met jonge kinderen om te zorgen dat hun gezinnen gezonder eten en meer bewegen.

Bijdrage Kansfonds

€ 40.000

Aanvrager

Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Hoe werkt het?

De schaamte rond het onderwerp is groot. Daarom vergt de werving van de moeders veel aandacht. Intermediairs uit zelforganisaties, die de moeders goed kennen, brengen de groepen samen. Tijdens de bijeenkomsten praten de vrouwen over een scala aan onderwerpen, van gezonde voeding tot rondkomen met weinig geld. Van gezonde lichaamsbeweging tot tips over de voorzieningen waar de moeders recht op hebben.

Het maakt mij kapot als ik zie hoe mijn dochter zich zorgen maakt over onze situatie en zelf op zoek is naar een oplossing.

Moeder

Hoever zijn we?

In het eerste jaar zijn twee groepen van tien moeders van start gegaan. Eén groep met moeders van Marokkaanse afkomst en één met moeders uit diverse culturen. De moeders komen nog altijd om de week bij elkaar. Dit geldt ook voor de drie nieuwe groepen van vijftien moeders. Hiervan bestaat er een uit moeders met een Turkse afkomst. De moeders uit de andere groepen hebben verschillende achtergronden.

Moeders gaan met elkaar in gesprek.

Door de adviezen, begeleiding en informatie die ik bij deze activiteiten krijg, kijk ik nu met een positief vooruitzicht op de toekomst. Ik heb er weer zin in!

Moeder

Wat levert het op?

De moeders wisselen veel informatie, tips en ervaringen uit en worden gestimuleerd die ook toe te passen. Daarnaast bieden de groepen een hecht netwerk om op terug te vallen.

Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Teilingerstraat 124
3032 AW Rotterdam

Website: http://www.spior.nl/gezonde-geest-gezond-lichaam-2/