Power2Us

Ondanks inspanningen van hulpverleners daalt het aantal zwerfjongeren in Nederland niet. Veel jongeren geven aan stuk te lopen op reguliere hulpverlening. Een vernieuwende Afrikaanse methodiek moet uitkomst brengen.

Bijdrage Kansfonds

€ 40.000

Aanvrager

GGD West-Brabant

Doelgroep

Zwerfjongeren

Hoe werkt het?

Inspiratiebron zijn de succesvolle programma’s van Red een Kind, een internationale hulporganisatie. De methodiek gaat er van uit dat de jongeren uiteindelijk het best elkaar verder kunnen helpen. Jongeren die dezelfde problemen ervaren werken groepsgewijs aan het verbeteren van hun psychische, sociale en economische veerkracht. Een ander essentieel element: investeren in de kennis en vaardigheden van de jongeren. Zo volgt de groep zowel trainingen op sociaal vlak als gericht op het leren van een vak.

“De kennis en ervaring die Red een Kind in Afrikaanse programma’s heeft opgedaan, is de moeite van het delen waard! In Afrika heeft de overheid immers nooit de rol gespeeld die we hier wel kennen, maar die nu onbetaalbaar dreigt te worden. We kunnen leren van de oplossingen die mensen zelf hebben gevonden.”

Directeur Stichting red een Kind

Hoever zijn we?

Het eerste projectjaar hebben we een ontwikkelfase doorlopen. Het projectteam, bestaande uit professionals en ervaringsdeskundige jongeren, heeft een studiereis gemaakt naar Rwanda. Daar is al veel ervaring opgedaan met de groepsmethodiek die in het project wordt toegepast. Bij terugkomst in Nederland is de vertaling gemaakt naar de Nederlandse context en de doelgroep zwerfjongeren. De implementatiefase is aangebroken. Er wordt wervingsmateriaal gemaakt, jongeren worden geworven en de trainingsmodules worden ontwikkeld. Binnenkort zullen de eerste twee pilotgroepen starten: één in de gemeente Breda en één in Bergen op Zoom.

GGD West-Brabant heeft voor het project de handen ineen geslagen met Stichting Red een Kind, SMO Breda, WijZijn Traverse Groep, Surplus en het Annahuis.

Wat levert het op?

De jongeren inspireren elkaar en stimuleren onderling positief gedrag en zelfontplooing. In de groep vinden ze lotgenoten. En omdat ze een ander ook kunnen steunen voelen ze zich nuttig en gewaardeerd. Omdat de methode in Nederland uitermate innovatief is, wordt goed gekeken naar wat werkt en niet. Dat moet een goed beeld opleveren van de bruikbaarheid van deze aanpak.

GGD West-Brabant

Doornboslaan 225-227
4816 CZ Breda
https://www.ggdwestbrabant.nl/