Zelfredzaamheidsgids

Een helder levensplan, langdurige begeleiding en vooral ook zelf de regie in handen hebben. Dat zijn volgens zwerfjongeren de factoren die hen helpen hun leven op de rit te krijgen. Fynder Foundation zet survivaltechnieken in om dak- en thuisloze jongeren te trainen tot zelfredzaamheidsgids; mentaal krachtige, zelfstandige persoonlijkheden die hulp kunnen bieden maar er óók om durven vragen.

 

Bijdrage Kansfonds

€ 50.000

Aanvrager

Fynder Foundation

Doelgroep

Zwerfjongeren

Hoe werkt het?

Survivaltraining zorgt ervoor dat zwerfjongeren zich ontwikkelen op mentaal, fysiek en moreel vlak. Zo leren ze niet alleen leiding geven aan zichzelf, maar kunnen ze uiteindelijk ook lotgenoten bijstaan. Het trainingsprogramma bestaat uit drie onderdelen. Eerst worden de jongeren bewust gemaakt van hun eigen gedrag. Daarna leren ze nadenken over hun rol als buddy en binnen een team. Tenslotte stellen ze een Mentaal Plan op met daarin aandacht voor bijvoorbeeld doelen, reflectie en energiemanagement. De coaches maken daarbij gebruik van de S.T.O.P methode: Stoppen (Stop), nadenken (Think), observeren (Observe) en je plan (Plan) maken. Zo leren jongeren omgaan met spanningen en oefenen ze om met rust en focus situaties in het dagelijks leven aan te gaan.

Onlangs ging presentatrice Froukje Jansen voor het RTL4-programma RTL Live mee op survivaltraining. Kijk voor meer informatie op de website van RTL Live.

Wat ik hier leer brengt mij rust in crisismomenten. Ik denk vaker na voordat ik ergens ‘induik’ en de STOP pas ik wekelijks toe.

Deelnemer

Hoever zijn we?

Een aantal jongeren heeft via andere zorgverleners het traject met succes doorlopen. Nu maakt Fynder met hulp van Kansfonds de stap naar zelfstandigheid. Het team staat in de startblokken, dak- en thuisloze jongeren kunnen aangemeld worden. Zodra de groep van twaalf compleet is gaat de training van start.

Voor een ‘vuurzaam’ vuurtje heb je brandstof, zuurstof en ontsteking nodig. Is dit niet aanwezig of in balans dan krijg je het koud! Vuur maken leert de trainee om in rust te focussen. Van een degelijke voorbereiding tot het onderhouden van je vuurtje. Ook als het stormt! Net als in het ‘echte’ leven!

Johan Hoogendijk, oprichter Fynder

Wat levert het op?

Sociaal isolement, sociaaleconomische achterstand en ongezonde leefstijl worden omgebogen tot geloof in eigen kunnen. Jongeren ontwikkelen daarmee niet alleen voor zichzelf een heel nieuw toekomstperspectief, maar leren zich ook inzetten voor wie dat perspectief nog niet heeft.

Fynder Foundation

Keilestraat 5 – 7
3029 BP, Rotterdam

https://www.facebook.com/zelfredzaamheidsgids/
http://www.fynder.nl/zelfredzaamheidsgids/