Zelfregie vergroten

Het begrip zelfregie is uitgewerkt in vier elementen (bron: Movisie). Eén of meerdere van deze elementen moeten terugkomen in de aanpak van het project.

 1. Eigenaarschap
  Belangrijk bij zelfregie is dat mensen de mogelijkheid hebben om eigen keuzes te maken. Een mens is eigenaar over zijn leven en zijn keuzes.
 2. Eigen kracht
  Bij het vergroten van zelfregie worden mensen geholpen om (weer) zelf vorm te geven aan hun leven, om zelf te beslissen.
 3. Motivatie
  Uitgangspunt daarbij zijn de waarden en drijfveren van mensen zelf. Hetgeen dat iemand motiveert in het leven, zijn persoonlijke waarden en wat zijn leven zin geeft of wat hem zin geeft in het leven.
 4. Sociaal netwerk
  Zelf in het woord zelfregie betekent niet dat mensen het alleen moeten doen. Het inschakelen van anderen is cruciaal voor mensen en vaak essentieel bij het vergroten van zelfregie. De kwaliteit van een netwerk is afhankelijk van de behoefte en wensen van het individu.

We zijn ons ervan bewust dat het vergoten van zelfregie voor sommige kwetsbare mensen een brug te ver is. Voor projecten van inloophuizen en pastoraten die zich richten op deze groep, is Fonds Franciscus opgericht.