2023 in vogelvlucht

Wat bereikten we veel in 2023! Van de start van een nieuw programma tot een prestigieuze prijs voor onze directeur. En meer. Met gepaste trots én vol ambitie voor 2024 blikken we terug. Kijk je mee?

Gewoon geld geven: gezinnen melden zich aan

Vanaf november konden gezinnen zich inschrijven om mee te doen aan het onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam. Er is veel animo! We zijn ook overweldigd door alle interesse en medewerking van gemeenten, fondsen en maatschappelijke organisaties, want het vereist lef om bestaande structuren te doorbreken. Gewoon geld geven is onderdeel van een grotere beweging, die we in 2024 willen verstevigen.

Meer weten over de beweging

Kroon op ons werk

Henriëtte Hulsebosch invloedrijkste professional in de filantropie

Kansfonds-directeur Henriëtte Hulsebosch is de nummer 1 van de DDB 100, de ranglijst van invloedrijkste professionals in de filantropie. Ze kreeg de prijs vanwege haar gerealiseerde maatschappelijke impact, innovatief vermogen en bereidheid tot kennisdeling.
Nieuws
Lees het artikel

De waardering voor onze gedurfde aanpak van armoede en dak- en thuisloosheid is een geweldige opsteker voor Kansfonds.

Henriëtte Hulsebosch directeur Kansfonds

Iedereen telt mee!

Om een probleem aan te kunnen pakken, moet je eerst de daadwerkelijke omvang kennen. Daarom startten we samen met Hogeschool Utrecht in de regio Noordoost Brabant de ETHOS telling van dak- en thuisloze mensen in ons land. In oktober maakten we de eerste resultaten van deze, voor Nederland unieke telling bekend. Voor de telling in 2024 hebben zich 55 nieuwe gemeenten aangemeld!

Bekijk de resultaten van de ETHOS telling

Thuissleutels: oplossingen voor dakloosheid

Lancering: sleuteloplossingen voor ‘Alle jongeren een thuis’

Met de community ‘Alle jongeren een thuis’ timmeren we hard aan de weg om jongerendakloosheid uit te bannen. Met de thuissleutels bieden we geteste en concrete oplossingen om mee aan de slag te gaan. Veel sleutels zijn niet alleen voor jongeren, maar voor alle dakloze mensen.
Nieuws
Aan de slag met thuissleutels

Nieuw programma: Een thuis zonder papieren

Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Iedereen. Ook de naar schatting 23.000 tot 58.000 mensen in ons land die geen geldige verblijfspapieren hebben. Met dit nieuwe programma helpen we menswaardige oplossingen voor hun situatie mogelijk maken, samen met een netwerk van maatschappelijke organisaties.

Ga naar Een thuis zonder papieren