Kansfonds en Gemeente Groningen zetten bureaucratievrij geld in voor (dreigend) dak- en thuisloze jongeren

Kansfonds, Gemeente Groningen en het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) zetten met het ondertekenen van de innovatieverklaring 18-/18+ een nieuwe stap in het realiseren van toekomstperspectief voor (dreigend) dak- en thuisloze jongeren. Onderdeel van de verklaring is het door Kansfonds beschikbaar gestelde bureaucratievrij geld: geld dat vrijer, sneller en buiten de gebaande paden te besteden is waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan om deze jongeren te ondersteunen in de overgang naar volwassenheid.

Als je in Nederland 18 wordt, ben je voor de wet volwassen. Daarom ben je vanaf die leeftijd verantwoordelijk voor onder andere je financiën, opleiding en ziektekostenverzekering. Voor jongeren in een kwetsbare situatie en zonder sociaal vangnet kan de overgang naar 18 jaar leiden tot grote problemen. Om te voorkomen dat jongeren die gebruik maken van jeugdhulp vanaf hun 18e op straat komen te staan, wil de gemeente Groningen de overgang naar volwassenheid zo goed mogelijk laten verlopen. Daarin is het belangrijk dat alle levensdomeinen op een goede manier zijn ingevuld. Dit wordt ook wel werken vanuit de ‘big five’ genoemd: huisvesting, financiën, support, werk en scholing, welzijn en gezondheid.

Bureaucratievrij geld

Kansfonds, Gemeente Groningen en IPW werken sinds 2020 samen in de aanpak van dak- en thuisloosheid onder jongeren. Uitgangspunt voor de samenwerking is het werken vanuit vertrouwen en het samen optrekken met de jongeren. De toekomst die de jongeren voor zichzelf zien is leidend. Het bureaucratievrij geld van Kansfonds wordt daarin ingezet om – via de doorbraakmethode van IPW – bestaanszekerheid te realiseren op het gebied van inkomen, wonen en schulden. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van de borg en eerste maand huur voor zelfstandige huisvesting of tijdelijk leefgeld voor een 18-jarige die de na een moeilijke periode de middelbare school wil afmaken en geen recht heeft op studiefinanciering.

Op de foto (van links naar rechts): Ramon en Fanny (Wijze Raad), Inge Jongman en Isabelle Diks (wethouders Gemeente Groningen), Henriëtte Hulsebosch en Theo Bovens (Kansfonds), Albert Jan Kruiter (IPW), Mariët Mollema (Transformatieagenda Jeugdhulp, Gemeente Groningen)

Op de goede weg

Henriëtte Hulsebosch, directeur Kansfonds: “De afgelopen jaren hebben we in 14 gemeentes in Nederland ervaring opgedaan met de inzet van bureaucratievrij geld. We zijn blij dat de gemeente Groningen nu deze volgende stap wil zetten, waarmee we samen met en voor de jongeren een toekomstperspectief realiseren in hun overgang naar volwassenheid. Dit bevestigt dat we op de goede weg zijn met ons programma Alle jongeren een thuis en het zoeken naar manieren om dak- en thuisloosheid te bestrijden én voorkomen.”  

Ramon van de Wijze Raad van Kansfonds was bij de ondertekening aanwezig: “Ik weet uit eigen ervaring hoe het mis kan gaan als je 18 wordt. Bij mij thuis was het chaos en ik werd te snel losgelaten. Iedereen dacht: die redt zich wel. Maar als je niet terug kunt vallen op een thuis, dan gaat het snel mis. Ik ben toen een tijdje dakloos geweest. Ik hoop dat met de inzet van bureaucratievrij geld dit soort problemen voor andere jongeren worden voorkomen.”  

De ervaring leert dat de inzet van bureaucratievrij geld jongeren helpt én ook maatschappelijke kosten bespaart. Samen met de gemeente Groningen onderzoekt Kansfonds hoe het bestede bureaucratievrij geld vanuit bestaande middelen van de gemeente kan worden aangevuld. Op die manier kan het duurzaam worden inzet in het voorkomen van dak- en thuisloosheid onder jongeren.

Meer lezen over bureaucratievrij geld en Alle jongeren een thuis?