Oproep: Slimme woonoplossingen gezocht voor dak- en thuisloze mensen

Om dak- en thuisloosheid tegen te gaan, is huisvesting nodig. Kansfonds zoekt naar oplossingen waarmee daadwerkelijk woonplekken gerealiseerd worden. We stellen in totaal € 500.000 beschikbaar voor initiatieven die zich inzetten om dak- en thuisloosheid uit te bannen. Ook zoeken we naar oplossingen waarbij een investering zoals een lening, uitkomst kan bieden. Heb je een projectidee? Of zie je kansen om gezamenlijk te investeren? Lees dan verder en dien je aanvraag in.

Woonplekken voor mensen in bestaansonzekerheid

Hoewel een goed beeld van de werkelijke omvang van dak- en thuisloosheid in Nederland ontbreekt, weten we dat het gaat om tienduizenden mensen. Ook zijn er mensen die hun woning dreigen te verliezen omdat ze in armoede leven. Waar de nood het hoogst is én waar we kunnen bijdragen aan langdurige oplossingen, daar geeft Kansfonds thuis. Daarom doen we deze oproep gericht op het vinden van woonplekken voor mensen die (dreigend) dakloos zijn.

Welke (project)partners en oplossingen zoeken we?

Kansfonds stelt financiering beschikbaar in de vorm van reguliere projectbijdragen, bijvoorbeeld voor het ombouwen van vastgoed, het splitsen van woningen of het realiseren van een zelfstandige ruimte in huis of in de tuin. Daarnaast zijn we geïnteresseerd om te investeren in innovatieve, langdurige woonoplossingen en nieuwe samenwerkingskansen daarin. Denk aan een (hypothecaire) lening. Want de wooncrisis vraagt om vernieuwende oplossingen en Kansfonds helpt die graag mogelijk maken. Naast stichtingen en verenigingen zijn ook woningcorporaties, wooncoöperaties en sociale ondernemingen van harte welkom.

Housing First

Aanvragen en oplossingen moeten voldoen aan de uitgangspunten van Housing First. Het geheim van Housing First? Geen tijdelijke opvang voor dak- en thuisloze mensen, maar direct een eigen woning. Onvoorwaardelijk, zonder voortraject en voor onbepaalde tijd. Want huisvesting is een mensenrecht. Er worden geen vereisten gesteld, die ook niet voor andere mensen gelden. De enige vereiste is dat de huurovereenkomst nageleefd wordt. Dus niet verplicht afkicken of in therapie, maar wel vertrouwen op eigen kracht en initiatief. Dat biedt deelnemers hoop: eindelijk worden ze weer gezien als mens, niet als probleemgeval. De begeleiding wordt volledig afgestemd op het tempo en de keuzes van de deelnemer.

De ervaringen met Housing First zijn positief: acht op de tien deelnemers woont na twee jaar nog steeds zelfstandig. Dat betekent minder terugval, duurzamer herstel en dus ook minder maatschappelijke kosten: iedere geïnvesteerde euro levert 2,5 euro aan (im)materiële baten op (bron: MKBA Brede aanpak dakloosheid). We begrijpen dat het werken volgens deze principes voor veel organisaties nog nieuw is. Anke Jansen van Housing First Nederland kan je tijdens de digitale informatiesessies haarfijn uitleggen wat Housing First betekent. Ook helpt ze graag bij het mogelijk maken van bijvoorbeeld begeleiding om een goede woonoplossing te laten slagen.

Aanvraag indienen

Heb jij een projectidee dat helpt meer woonplekken te realiseren? Of heb je een andere oplossing om het huidige huisvestingsprobleem aan te pakken? Je kunt je aanvraag indienen van 15 juni tot en met 15 augustus. Bij het beoordelen van de aanvragen die wij ontvangen, hanteren we een aantal spelregels. Het is goed om deze door te nemen voordat je je aanvraag indient.

Lees de richtlijnen en dien je aanvraag in

Veel gestelde vragen

Contact

We zijn op zoek naar oplossingen en staan hierbij open voor vernieuwing. Twijfel je of jouw idee past? Aarzel dan niet om telefonisch contact op te nemen met programmaleider Anne. Ze denkt graag met je mee.

Uitgelichte artikelen