Zwerfjongeren weer laten geloven in eigen kunnen

In Nederland leven ruim 12.000 zwerfjongeren (CBS, 2019). Ze hebben geen thuis. Ze worstelen met meerdere problemen tegelijkertijd. En ze komen die op eigen kracht zelden te boven (lees hier meer over de zwerfjongerenproblematiek). Kansfonds zet met het Ministerie van VWS, Instituut voor Publieke Waarden en Stichting Zwerfjongeren Nederland de aandacht en oplossingen voor deze jongeren in een versnelling. Dat doen we met geld. En door nieuwe inzichten te verspreiden.

Kansfonds wil versnellen

Het aantal zwerfjongeren neemt de afgelopen jaren nauwelijks af, ondanks alle maatschappelijke inspanningen. Daar willen we als fonds iets aan doen. Zes jaar lang zetten we de aandacht voor zwerfjongeren in een versnelling. We werken samen met het Ministerie van VWS en het Instituut voor Publieke Waarden in het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren aan een structurele oplossing voor de problemen waar thuisloze jongeren tegenaan lopen, onder meer door cofinanciering. Daarnaast financieren we tot 2020 circa 25 projecten met € 100.000, gespreid over drie jaar. We geven de projecten volop de kans te leren van elkaar. En we zorgen ervoor dat we zicht krijgen op de opbrengsten en leerpunten. Zo maken we met elkaar het verschil.

Structurele oplossing voor zwerfjongeren

Maart 2019 presenteerde staatssecretaris Paul Blokhuis van het Ministerie van VWS het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Blokhuis schrijft in het voorwoord van het actieprogramma dat hij heeft besloten dat er iets moest gebeuren toen hij met dak- en thuisloze jongeren sprak. Dat was tijdens een grote conferentie over zwerfjongeren in juni 2018, die is georganiseerd door Kansfonds en Stichting Zwerfjongeren Nederland, waarbij ook de koningin aanwezig was.

Actieagenda dak- en thuisloze jongeren

Het actieprogramma is uitgewerkt in een concrete actieagenda met als doel de ruim 10.000 dak- en thuisloze jongeren de komende jaren te helpen naar een zelfstandig bestaan met een eigen thuis. De jongeren worden ondersteund bij het zoeken van een betaalbare woning, schuldhulpverlening, werk en/of een opleiding en goede zorg.

Het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) en Kansfonds gaan hierbij helpen. Het IPW is gespecialiseerd in het ontwikkelen van doorbraken voor mensen met meerdere problemen die vastlopen in de verzorgingsstaat. Zij gaan de komende 2,5 jaar met veertien steden voor 70 jongeren een maatwerktraject maken, waarbij de steden helpen op manieren die binnen het huidige systeem (nog) niet mogelijk zijn of lijken. De geleerde lessen uit deze aanpak worden vertaald naar een aanpak voor alle 10.000 thuisloze jongeren.

Noodzakelijk voor deze maatwerkaanpak is dat er voor elke jongere bureaucratievrij geld is om de eerste doorbraak te realiseren. Bijvoorbeeld door het afkopen van schulden of huur voor een huis. Kansfonds staat garant voor dit bureaucratievrije geld voor het geval dat andere voorliggende partijen of andere investeerders dit niet kunnen of willen.

Geef jij om dak- en thuisloze jongeren?

Ruim 12.000 dak- en thuisloze jongeren in Nederland worstelen met meerdere problemen tegelijkertijd. Problemen die ze op eigen kracht zelden te boven komen. Daarom hebben zij onze hulp nodig.

Doneer direct

25 projecten die zwerfjongeren verder helpen

Kansfonds is met Stichting Zwerfjongeren Nederland, experts en de jongeren zelf op zoek gegaan naar wat een doorbraak kan geven in de zwerfjongerenproblematiek. Wat blijkt? Naast het oplossen van praktische problemen zoals schulden en huisvesting is het ook belangrijk om de onderliggende problematiek aan te pakken. Zoals het vertrouwen in jezelf, levensvaardigheden, erbij horen en iemand die er voor je is. Lees meer over de insteek die we kiezen.

De projecten van de zwerfjongerenversneller hebben één ding gemeenschappelijk. Ze verstreken het geloof in eigen kunnen van de zwerfjongeren. Elk project kiest zijn eigen aanpak. Geef aan in onderstaand filter naar welke aanpak u zoekt. U krijgt dan een overzicht te zien van de projecten die met die aanpak werken. Kijk op deze kaart van Nederland om te zien waar alle zwerfjongerenprojecten zich bevinden.

Iemand die mij leert hoe het leven in elkaar zit. Hoe alles werkt. Hoe alles moet. Wat goed is en wat fout is. Dat is wat ik in mijn leven heb gemist.

Elroy van Doesburg

Wat werkt en wat werkt niet?

Kansfonds laat tussentijds onderzoeken wat de opbrengsten zijn van de projecten. Wat werkt wel en wat werkt niet in de aanpakken die de projecten kiezen? Onderzoekscentrum Impuls van Radboudumc doet dit onderzoek. De opbrengsten zijn bedoeld voor iedereen die serieus de zwerfjongerenproblematiek wil aanpakken.

Schrijf je in voor de Kansfonds nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van al het nieuws over zwerfjongeren en Kansfonds? Schrijf je dan in voor de Kansfonds nieuwsbrief.

Ga naar de inschrijfpagina

Vragen?

Projectvoorstellen konden tot 1 februari 2017 worden ingediend. Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij projectadviseur Annemarie de Wit.