Fonds Franciscus – op de bres voor inloophuizen

Fonds Franciscus is een vangnet voor mensen waar nauwelijks nog iemand naar omkijkt. Die leven in diepe armoede of eenzaamheid. Uw steun is nodig om hen een plek te bieden waar zij nog warmte en menselijk contact ervaren. Op welke manier zou u hen bij willen te staan?

Het probleem: sociaal isolement

We zien een groep mensen die het risico loopt de laatste kans op waardig en menselijk contact te verliezen. Het gaat om mensen die al heel lang problemen hebben. Dat kan een verslaving zijn, diepe armoede, eenzaamheid of dakloosheid. Het sociale isolement waarmee deze mensen te maken hebben, zorgt voor een grote sociale nood. Ze hebben bijna niemand meer. Geen familieleden, vrienden of hulpverleners die nog naar hen omkijken. Contact van mens tot mens is er nauwelijks. De belangrijkste plek waar deze mensen dat nog vinden is in één van de ongeveer 200 inloophuizen in Nederland.

"Wij helpen de mensen die geen helper hebben"

Mensen die buiten de boot vallen en nergens meer terecht kunnen. Ze worden met open armen ontvangen in de inloophuizen van stichting IDO in Lelystad.

Lees het artikel

De urgentie: Inloophuizen bedreigd

De inloophuizen worden bedreigd in hun bestaan. Voor veel huizen is het bijna onmogelijk om financiering te vinden. Sommige hebben de deuren al moeten sluiten. Daarmee verdwijnt de laatste kans op menswaardig contact voor deze mensen. Hun enige lichtpuntje. Dat kunnen we niet laten gebeuren. Daarom hebben we besloten dit jubileumjaar onze nek uit te steken voor deze kwetsbare groep. Een inloophuis maakt het verschil voor deze groep.

De oplossing: Fonds Franciscus

Met Fonds Franciscus roepen we een speciaal fonds in het leven voor deze groep allerkwetsbaarsten. Een fonds richt zich in eerste instantie op het helpen in de financiering van de inloophuizen en werkt ondertussen samen met hen aan manieren om duurzaam te kunnen voortbestaan. Kansfonds stelt geld beschikbaar, en gaat tegelijkertijd op zoek naar partijen die willen meedoen. Die met kennis, tijd of geld willen bijdragen aan een plek waar mensen in sociale nood terechtkunnen. Omdat ze menselijke waardigheid -net als wij- ook een grondrecht vinden.

Waarom de naam Fonds Franciscus?

Fonds Franciscus ademt de geest van Paus Franciscus. Het doel van dit fonds sluit naadloos aan bij de barmhartigheid voor de allerkwestbaarsten, die zo kenmerkend is voor Franciscus. De zorg voor kwetsbaren loopt als een rode draad door zijn leven. Als aartsbisschop in Argentinië liet hij zijn beste priesters de mensen in de armste buurten van Buenos Aires helpen. En als paus bracht hij zijn eerste werkbezoek niet aan regeringsleiders, maar aan bootvluchtelingen op het Italiaanse eiland Lampedusa. Franciscus kondigde het Jaar van de Barmhartigheid af en stelde aan het einde van dat jaar de ‘Werelddag voor de armen’ in.