Fonds Franciscus op de bres voor inloophuizen

Fonds Franciscus is een vangnet voor mensen waar nauwelijks nog iemand naar omkijkt. Die leven in diepe armoede of eenzaamheid en waarbij hun menselijke waardigheid in het geding is. Fonds Franciscus gaat zich in eerste instantie richten op de ondersteuning en versterking van ongeveer 200 inloophuizen in Nederland. Omdat dit dé belangrijkste plek is waar deze mensen nog contact van mens tot mens hebben.

Wat doet Fonds Franciscus

Veel inloophuizen hebben moeite om hun financiële exploitatie rond te krijgen of noodzakelijke nieuwe activiteiten op te starten. Kansfonds ontwikkelt gedurende 5 jaar een programma dat tastbare oplossingen biedt voor het structurele voortbestaan van de sector. Tegelijkertijd gaan we op zoek naar partijen die willen meedoen. Die met kennis, tijd of geld willen bijdragen aan een plek waar mensen in sociale nood terechtkunnen. Omdat ze menselijke waardigheid -net als wij- ook een grondrecht vinden. Uw steun is nodig om hen een plek te bieden waar zij nog warmte en menselijk contact ervaren.

"Wij helpen de mensen die geen helper hebben"

Mensen die buiten de boot vallen en nergens meer terecht kunnen. Ze worden met open armen ontvangen in de inloophuizen van stichting IDO in Lelystad.

Lees het artikel

Waarom de naam Fonds Franciscus?

Fonds Franciscus ademt de geest van Paus Franciscus. Het doel van dit fonds sluit naadloos aan bij de barmhartigheid voor de allerkwestbaarsten, die zo kenmerkend is voor Franciscus. De zorg voor kwetsbaren loopt als een rode draad door zijn leven. Als aartsbisschop in Argentinië liet hij zijn beste priesters de mensen in de armste buurten van Buenos Aires helpen. En als paus bracht hij zijn eerste werkbezoek niet aan regeringsleiders, maar aan bootvluchtelingen op het Italiaanse eiland Lampedusa. Franciscus kondigde het Jaar van de Barmhartigheid af en stelde aan het einde van dat jaar de ‘Werelddag voor de armen’ in.