Hoe gaat het met het kindpakket?

Steeds meer gemeenten zetten het kindpakket in voor kinderen die opgroeien in armoede. Dat gebeurt op advies van de Kinderombudsman medio 2014. In opdracht van het ministerie van SZW deed Bureau Bartels onderzoek naar de ervaringen van de gemeenten.

Gemeenten moeten meer doen

De kinderombudsman pleitte voor het inzetten van het kindpakket. Daarmee kan de gemeente meer doen om kinderen in armoede te helpen. De kern is dat de gemeente met zo’n pakket hulp inzet die direct aan de ontwikkeling van deze kinderen ten goede komt. Denk bijvoorbeeld aan vervoer, bibliotheekpas of zwemles. Bartels raadpleegde 80 gemeenten. Daarvan bleken er 72 een kindpakket te verstrekken. In het begin van 2015 waren dat er nog maar 15.

Kinderen nauwelijks betrokken

Wat opvalt is dat veel gemeenten externe partijen betrekken bij het vormgeven van het kindpakket. En dat kinderen en jongeren zelf daarbij nauwelijks betrokken worden. Waar dat echter wel gebeurt, blijkt het kindpakket beter aan te sluiten bij de behoefte van de kinderen. Ook blijkt dat het bereik van de kinderen beter kan. Veel gemeenten hebben de doelgroep nog niet volledig in beeld. Voor zover dit wel het geval is wordt ongeveer 60% van de kinderen bereikt.

Lees meer over het onderzoek naar het kindpakket

https://www.eerstekamer.nl/bijlage/20151127/onderzoek_naar_kindpakketten/document3/f=/vjzdow7i44tf.pdf