10 november Dag van de Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Vaak is dat een familielid maar het kan ook een vriend of kennis zijn. Meestal geven zij hun hulp zonder tussenkomst van een organisatie, is er niet iemand die ze ondersteunt bij hun zorgtaken. Om de waardering voor het werk van mantelzorgers te laten zien is er ieder jaar een Dag van de Mantelzorg en die is vandaag.

Heel veel projecten die wij ondersteunen hebben raakvlak met de Mantelzorg. Omdat de mensen om wie het draait vaak dezelfden zijn: ouderen, mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. Maar ook omdat er vrij veel projecten zijn die inspringen in situaties waarin er geen mantelzorgers zijn om hulp te bieden. Daarom zijn we doordrongen van het belang van mantelzorgers en de grote rol die ze spelen in de zorg voor kwetsbaren. En daarom ook besteden we graag even aandacht aan de Dag van de Mantelzorg.