Een halve mantel

Als er vanavond kinderen met lampionnen langs de deur komen, liedjes zingen en vragen om snoep zou je zomaar de oorsprong van het feest kunnen vergeten. Is Sint Maarten nu een -steeds populairder- kinderfeest, vroeger was het een bedelfeest. Dat het op elf november gevierd wordt had twee redenen; rond deze datum was de oogst binnen, werden de dieren op stal gezet en werd er geslacht. Er was voor armen dus wat te halen.

De tweede reden voor de datum is dat elf november de naamdag is van bisschop Martinus van Tour, beter bekend als Sint Maarten. Als jonge soldaat in het Romeinse leger gaf hij bij de stadspoort van Amiens zijn halve mantel aan een bedelaar. Hij staat symbool voor de naastenliefde en is beschermheilige van de armen.

Gelukkig zijn er veel meer mensen die omkijken naar kwetsbare mensen. Elf november is een mooie aanleiding om nog eens aandacht te vragen voor hun inspanningen. Want heel veel projecten die wij steunen zijn opgezet door betrokken mensen die iets voor een ander willen doen. Zoals de initiatiefnemers en de vrijwilligers van de bijna vijftig projecten die wij ondersteunen rond het thema “opgroeien in armoede”. Uiteenlopende projecten die de kansen van kinderen die in armoede opgroeien vergroten door hun veerkracht te vergroten, door stigmatisering tegen te gaan of door ze toegang te geven tot voorzieningen. Van een aantal projecten hebben we beschrijvingen gemaakt. Je vind ze op kansfonds.nl/doelgroep/armoede/.

Dat Sint Maarten maar een halve mantel gaf en geen hele was overigens geen onpraktische gierigheid; de mantel was maar voor de helft van hemzelf, de andere helft was namelijk van het leger.