Ieder kind heeft recht op een eigen mening

20 november is de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. De rechten van het kind zijn omschreven in het Kinderrechtenverdrag dat bijna alle landen in de wereld hebben ondertekend.  Veel van de rechten die in het verdrag omschreven staan, zijn in Nederland gelukkig goed gewaarborgd; het recht op onderwijs en de bescherming tegen kinderarbeid bijvoorbeeld. Andere rechten vragen ook in Nederland doorlopende aandacht, zoals het recht op bescherming tegen mishandeling en geweld, of het recht op spelen. Het recht op een eigen mening wordt in een project dat door Kansfonds ondersteund wordt, op een mooie manier ingezet om kinderen in een kwetsbare positie een betere toekomst te geven.