Ieder kind heeft recht op een eigen mening

20 november is de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. De rechten van het kind zijn omschreven in het Kinderrechtenverdrag dat bijna alle landen in de wereld hebben ondertekend.  Veel van de rechten die in het verdrag omschreven staan, zijn in Nederland gelukkig goed gewaarborgd; het recht op onderwijs en de bescherming tegen kinderarbeid bijvoorbeeld. Andere rechten vragen ook in Nederland doorlopende aandacht, zoals het recht op bescherming tegen mishandeling en geweld, of het recht op spelen. Het recht op een eigen mening wordt in een project dat door Kansfonds ondersteund wordt, op een mooie manier ingezet om kinderen in een kwetsbare positie een betere toekomst te geven.

Kinderen betrekken bij leefomgeving

De kinderwijkraad uit Leeuwarden

Kies & Co heeft als doel kinderen actief te betrekken bij hun leefomgeving. Het project richt zich op kinderen die wonen in wijken waar relatief veel armoede voorkomt. Het opgroeien in armoede kan leiden tot sociale uitsluiting en achterstand die nauwelijks meer in te halen is; zo wordt armoede doorgegeven en overgenomen. Door kinderen te betrekken bij hun leefomgeving en ze inspraak te geven, probeert Kies & Co die vicieuze cirkel te doorbreken. Omdat de kinderen in de wijk wonen, hun vriendjes/vriendinnetjes hebben, er spelen en er naar school gaan weten ze vaak goed wat er speelt en wat ze er zouden willen verbeteren; het is logisch om naar hun mening te luisteren

Een kinderwijkraad; hoe het werkt

Kinderen uit de laatste klassen van de basisschool krijgen les in actief burgerschap en democratie. Na de lessen volgen verkiezingen voor een Kinderwijkraad. De kinderen die in de raad zitten komen elke week bij elkaar en bedenken onder begeleiding oplossingen voor de problemen die ze signaleren. Ook leren ze om de oplossingen samen met anderen (kinderen en volwassenen) uit te voeren. De afgelopen jaren zijn in Amersfoort, Leeuwarden en Lelystad proeven gedaan met de kinderwijkraad. Er zijn plannen om in Haarlem te starten.

Ieder kind heeft recht op een eigen mening maar mooier nog is het als er naar die mening geluisterd wordt. Zeker als je daardoor iets kan verbeteren aan de situatie van kwetsbare kinderen.
Lees meer over de kinderwijkraden op de website van Kies & Co