Kloof tussen arm en rijk blijft hardnekkig

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat Nederlanders tevreden zijn met hun leven. Ze geven als gemiddeld rapportcijfer een 7,8. Toch blijkt ook dat deĀ verschillen tussen bevolkingsgroepen hardnekkig zijn. De kloof tussen mensen met hoge en lage inkomens, en tussen mensen met een hoger en lager opleidingsniveau wordt groter. De steun aan initiatieven van onze projectpartners, die eraan bijdragen dat niemand buiten de boot valt, blijft daarom hard nodig.