8,2 procent van alle huishoudens in Nederland met een laaginkomen

Het aantal huishoudens met een laaginkomen is voor het eerst in vier jaar gestegen. Het risico op armoede bij deze huishoudens stijgt hiermee ook, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2017 ging het om 599.000 huishoudens, dit zijn er 27.000 meer dan in 2016. Het gaat om in totaal 8,2 procent van alle huishoudens in Nederland.

Oorzaak van de stijging
Een derde van de stijging is te wijten aan vluchtelingen in Nederland. Dit zijn met name Syriërs die zijn gevlucht voor oorlogsgeweld. Zij belanden vaak in de bijstand op het moment dat zij een verblijfsvergunning ontvangen. Van alle vluchtelinghuishoudens heeft ruim 50 procent een laag inkomen. De resterende huishoudens die onder de armoedegrens leven loopt te ver uiteen om een eenduidige oorzaak te noemen.

Waar ligt de lage-inkomensgrens?
Wanneer er risico bestaat op armoede wordt er gesproken over de lage-inkomensgrens. Deze grens ligt voor alleenstaanden op 1040 euro per maand. Voor alleenstaande ouderen is dit 1380 euro. Een gezin met kinderen zit op deze grens bij een inkomen van 1960 euro per maand.
Wat ook zorgen baart is het aantal huishoudens dat langdurig onder de lage-inkomensgrens moet leven. Dit is 3,3 procent van alle huishoudens. Vaak zijn dit huishoudens die zijn aangewezen op een bijstandsuitkering.

Meeste risico op armoede      
Het zijn de huishoudens waarbij de kostwinnaar laagopgeleid is, die het meeste risico lopen op armoede: 14,2 procent van deze huishoudens heeft een laaginkomen. Voor middelbaar opgeleiden ligt dit percentage op 7 procent. Onder hoogopgeleiden is dit 3,6 procent van de huishoudens. Gepensioneerden hebben de minste kans op armoede, omdat zijn aanspraak maken op de AOW.

Langdurige armoede
Hoewel het economisch beter gaat slagen Nederlanders die in armoede leven er steeds vaker niet in om uit de armoede te komen. In 2015 nam het aantal mensen dat minimaal vier jaar onder de armoedegrens leeft met 14 procent toe. Het totaal ligt daarmee op 417.000 mensen. Armoede is vooral een probleem wanneer het langdurig is, het is verdrietig dat het juist deze groep is die groeit. Ook het aantal kinderen dat in armoede opgroeit steeg in 2015, in totaal: 125.000. Dit was 7 procent meer dan een jaar eerder.

Meer weten over opgroeien in Armoede?
Wil jij meer weten over opgroeien in Armoede? Kansfonds geeft aandacht aan onderwerpen waarvan wij vinden dat anderen wat laten liggen. Dit doen wij in onze ‘versnellers’. Een van onze versnellers zet in op het terugbrengen van het aantal kinderen dat opgroeit in armoede. Lees meer over deze versneller of kijk hoe jij kunt helpen.