Meer mensen in financiële nood

De afgelopen tijd lazen we in het nieuws dat steeds meer mensen onder bewindvoering staan en tegelijkertijd steeds minder overhouden. Ook lazen we dat steeds meer mensen afhankelijk zijn van de voedselbank. Het onderwerp leeft, ook bij onze volgers. Onze facebook post over rondkomen onder de armoedegrens werd de afgelopen maand het meest bekeken en leidde tot vele reacties. In dit artikel bundelen we het recente nieuws rondom mensen in financiële nood. Wat is er aan de hand? En vooral: hoe kunnen we helpen?

Meer mensen onder bewindvoerderstoezicht

De Raad voor Rechtspraak meldde onlangs dat het aantal mensen dat door schulden onder toezicht van een bewindvoerder is komen te staan, de afgelopen jaren fors gestegen is. In vijf jaar tijd is het aantal mensen dat door schulden onder toezicht is komen te staan, toegenomen met 60%. Van 35.000 mensen in 2013 tot 56.000 in 2018. In totaal staan er 255.150 mensen onder bewindvoerderstoezicht. Rechters maken zich grote zorgen over de steeds grotere groep mensen die zich moeilijk staande houdt in deze ingewikkelde samenleving en daardoor onder bewind komt te staan. Hulp is moeilijk te vinden en rechtszaken kunnen de problemen alleen maar verergeren.

Mensen met schulden houden steeds minder over

Op 22 augustus werd nóg een onderzoek gepubliceerd. ZELF, een netwerk van maatschappelijke bewindvoerders, concludeert uit een steekproef onder hun cliënten dat mensen met schulden en lage inkomens steeds minder geld overhouden voor boodschappen, kleding, persoonlijke verzorging en vervoer. De bewindvoerders waarschuwen dat de mensen in beschermingsbewind tot de meest kwetsbare groep burgers behoren. Terwijl de koopkracht voor veel groepen stijgt, hebben zij het financieel juist zwaarder gekregen.

‘Het netto besteedbaar inkomen is voor deze groep in tien jaar een paar tientjes gestegen’, zegt bewindvoerder Erwin Bel, voorzitter van het platform maatschappelijke bewindvoerders en directeur-bestuurder van stichting CAV, de oudste en grootste bewindvoerder in Nederland. ‘Maar de gemiddelde prijsstijging van vaste lasten én consumptiegoederen is veel hoger geweest. Per saldo heeft deze groep dus minder te besteden dan in 2009.’

Meer mensen naar de voedselbank

Onlangs kwam in het nieuws dat meer mensen gebruik maken van de voedselbank. Dat blijkt uit een halfjaarlijkse enquête onder voedselbanken. In de eerste helft van 2019 maakten ongeveer 35.500 huishoudens gebruik van de voedselbank. Dat is 8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het klantenbestand lijkt te veranderen, aldus Voedselbanken Nederland. Het afgelopen halfjaar werden relatief meer alleenstaanden en eenoudergezinnen geholpen. Ook het aantal ouderen dat een beroep deed op voedselhulp groeide.

Niet alleen de hogere kosten voor levensonderhoud zijn een verklaring voor de toename. Het aantal klanten is ook gestegen door de verruiming van de toelatingscriteria die de voedselbanken vorig jaar hebben doorgevoerd. Daarnaast zijn de voedselbanken actief bezig om potentiële klanten op te zoeken die nu nog ‘onder de radar’ blijven.

Wat zegt de politiek?

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken staat de koopkracht van kwetsbare groepen ‘hoog op de agenda’ van het kabinet. ‘We realiseren ons dat het een uitdaging is voor cliënten die onder bewind staan om de eindjes aan elkaar te knopen. Er kunnen problematische schulden spelen, of er zijn andere problemen die het leven ingewikkeld maken. Hier is aandacht voor, onder meer vanuit de brede schuldenaanpak van het kabinet.‘

Op Prinsjesdag maakt het kabinet de plannen voor 2020 bekend, waarvoor de koopkrachtontwikkeling van alle groepen onder de loep wordt genomen.

Wat kun je zelf doen?

Natuurlijk speelt de politiek een rol in het oplossen van de armoede- en schuldenproblematiek. Je kunt zelf echter ook je steentje bijdragen! Neem het heft in eigen hand en meld je bijvoorbeeld aan als vrijwilliger bij de voedselbank. Doordat hun klantenbestand groeit, hebben zij meer vrijwilligers nodig die helpen bij de aanvoer en distributie van voedsel. Of laat je inspireren door de projecten die Kansfonds steunt. Start een eigen initiatief, word vrijwilliger bij een bestaand initiatief of help ons helpen.

Help ons helpen

Geef om een ander