Maatschappelijk agenderen

Met de inzichten van Gewoon geld geven willen we de samenleving en overheden laten zien dat armoedebestrijding anders kan. Dat doen we niet alleen. Sterker, Kansfonds daagt zichzelf en de samenleving uit om dit maatschappelijke probleem beet te pakken. We werken samen met partners, geïnteresseerden en een ‘aanjaaggroep’.

Armoede is een maatschappelijk probleem

Vaak wordt armoede afgedaan als iets waar je het zelf naar gemaakt hebt: je eigen schuld. Toch kunnen we allemaal in die situatie terechtkomen. Daar is niet eens zo veel pech voor nodig. Denk aan echtscheiding, werkloosheid, weinig opleiding, nauwelijks kansen en een beschadigd leven door een slechte start in je bestaan. Lees deze verhalen van gezinnen in armoede. Zij halen alles uit zichzelf om er het beste van te maken. Elke dag weer.

Het armoedebeleid is te complex

We hebben het in ons land enorm ingewikkeld gemaakt met allerlei wet- en regelgeving, toeslagen en verplichtingen. Zoals een strenge Participatiewet, de giftendrempel en belastingregels. Je zal maar één van de 2,5 miljoen laaggeletterden zijn in ons land. Of niet vaardig genoeg zijn om je weg te vinden op internet. Het zijn dit soort achterstanden waardoor mensen zelfs verder in de problemen raken. Een foutje wordt bovendien vaak hard bestraft.

Hoe we afrekenen met armoede

Met Gewoon geld geven bestuderen we de weeffouten in het systeem, mogelijke oplossingen voor beleidswijzigingen en de implicaties daarvan voor gezinnen. Wijzigingen kunnen bijvoorbeeld effect hebben op arbeidsparticipatie, inkomensongelijkheid, aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor gezinnen, of juist weinig effect. Daarom analyseren we mogelijke oplossingen eerst grondig.

We ondervinden aan den lijve dat het huidige systeem van wet- en regelgeving het uitvoeren van onze aanpak ‘Gewoon geld geven’ niet makkelijk maakt. Het is het afgelopen jaar duidelijk geworden dat het helemaal niet zo gewoon is om extra financiële armslag te bieden. Het laatste dat we willen is mensen die in armoede leven verder in de problemen brengen.

Gewoon geld geven: helemaal zo gewoon nog niet

Wat komt er allemaal kijken bij ‘Gewoon Geld Geven’ en wat hebben we in het eerste jaar van onze aanpak geleerd? Lees mee hoe we in de wereld van wet- en regelgeving doken.
Nieuws
Lees meer over onze zoektocht

Aanjaaggroep

Kansfonds richt een ‘Aanjaaggroep’ op, met Emeritus Lector Roeland van Geuns als voorzitter. Een groep vrije en kritische denkers, doeners en (ervarings)deskundigen op het vraagstuk van armoede in Nederland. Mensen die weten wat er speelt in de maatschappij, die zich uitspreken over het armoedevraagstuk, erover publiceren en een visie hebben op andere omgang met de problematiek. Een groep die ons scherp houdt en uitkomsten van de aanpak en het onderzoek van Gewoon geld geven verder brengt.

Coalities van gelijkgestemden

Naast de Aanjaaggroep vormen we coalities met samenwerkingspartners die raakvlakken hebben met Gewoon geld geven. Zoals diverse fondsen, inhoudelijke partners en andere lefgemeentes naast Zaanstad.