Buurtpastoraat Geuzenwijk

Hoe ga je aan de slag in een wijk die consequent als moeilijk en gesloten bekend staat? Waar armoede heerst. En waar culturele groepen soms lijnrecht tegenover elkaar staan? Door op een bankje te gaan zitten en er te zijn voor mensen, weet buurtpastor Heleen Heidinga.

Bijdrage Kansfonds

€ 25.000

Aanvrager

Stichting Buurtpastoraat Utrecht

Hoe werkt het?

In de Utrechtse Geuzenwijk heerst armoede. Bovengemiddeld veel mensen zijn werkeloos, lopen bij de voedselbank en kampen met gezondheidsproblemen. Argwaan tegen hulpverleners en instanties is groot. Veel gezinnen in de Geuzenbuurt staan onder grote druk. Er is weinig geld. Ouders ervaren veel stress en hebben vaak het gevoel dat ze hun kinderen niet het beste kunnen geven. Dat gevoel zorgt vaak ook voor onhandige beslissingen. Buurtpastor Heleen Heidinga richt zich in haar werk primair op de kinderen. Ze trekt met ze op. Bouwt een band met ze op. Wint hun vertrouwen. Zo gaan ook de ouders haar vertrouwen. En beginnen ze hun problemen met haar te delen.

Hoever zijn we?

Inmiddels weten veel mensen dat er een buurtpastor aanwezig is in de wijk. Langzamerhand wint ze het vertrouwen van de mensen en wordt ze ingezet. Als bemiddelaar tussen buurtbewoner en hulpverleners bijvoorbeeld. Of om kinderen op de rit te helpen als ze het moeilijk hebben op school.

“De huisarts zei tegen me ‘aan die Heleen heb je een goeie. En dat is ook zo, ik vind het zo fijn om met je te praten en te weten dat jij naast me staat. M’n stress is echt minder.”

buurtbewoner

Wat levert het op?

De kinderen, die vaak op allerlei manieren aandacht tekort komen, vinden bij buurtpastor Heleen een luisterend oor. En een maatje om mee te spelen en te sparren. Maar ook de ouders voelen zich gehoord en gezien, vaak voor het eerste sinds lange tijd. Eindelijk is er iemand die de moeite neemt om hun verhaal te snappen. Daardoor kan ze ook moeilijke thema’s aansnijden. Zoals de ingewikkelde relatie tussen de verschillende bevolkingsgroepen die in de wijk aanwezig zijn. Bij grote gebeurtenissen, zoals de aanslagen in Parijs, gaat Heidinga in gesprek met kinderen én volwassenen. En zoeken ze samen naar de juiste woorden.

Stichting Buurtpastoraat Utrecht

Boerhaaveplein 199
3552 CT Utrecht
www.buurtpastoraatutrecht.nl