Voorleesspel op de Vlashof

De Tilburgse subwijk Vlashof kent veel verborgen armoede. De samenstelling van de wijk heeft zijn weerslag op de school. Veel kinderen staan op achterstand als ze aan de basisschool beginnen. Dit gaat vaak om taalachterstand, maar ook om sociaal-emotionele, fysieke of gezondheidsachterstand (gedrag, motoriek overgewicht). Basisschool De Vlashof en Kindercrèche Noord zien de problematiek en zijn samen met ouders gestart om een verandering teweeg te brengen. Er is een ouderkamer en speel-o-theek ingericht en er zijn gesprekken met ouders. Hieruit komt een behoefte om ouders te ondersteunen vanaf een zo jong mogelijke leeftijd van de kinderen.

Bijdrage Kansfonds

€ 15.000

Aanvrager

Noordraad Heikant Quirijnstok

Spelen en lezen met je kind: leuk en nog leerzaam ook!

Uitspraak van Fatima, vrijwilliger in de speel-o-theek De Vlashof

Hoe werkt het

Op basisschool de Vlashof en Kindercrèche Noord is een ouderkamer en speel-o-theek ingericht. Ouders en kinderen kunnen gratis boeken en speelgoed lenen. Ook zijn er workshops waarin ouders leren spelen en lezen met hun kind. Er worden voorleesactiviteiten georganiseerd voor peuters en kleuters die uitgevoerd worden door medewerkers en/of ouders die daarin getraind zijn door de leesconsulent van Bibliotheek Midden Brabant. In de Ouderkamer van basisschool de Vlashof en kindercrèche Noord wordt informatie gegeven door de leesconsulent van de Bibliotheek Midden Brabant over het belang van voorlezen en spelen voor de ontwikkeling van kinderen

Wat levert het op

Er is een extra taal en spel impuls in een naschoolse setting gerealiseerd voor doelgroepkinderen en hun ouders en daarmee worden hun kansen op een succesvolle schoolcarrière vergroot.
Pedagogisch medewerkers, leerkrachten en (gast-)ouders hebben door de training van de leesconsulent voldoende kennis in huis om een goed voorleesklimaat te creëren en kunnen dit ook toepassen.
Ouders zijn zich bewust van het belang van voorlezen en opgroeien met boeken en ze zijn bekend met de mogelijkheden van de bibliotheek.
Spelen met je kind: Hoe doe je dat? Ouders krijgen hierover informatie tijdens de naschoolse workshop ”Gezelschapsspelen voor ouder en kind” en worden hierdoor gestimuleerd om thuis met hun kind te gaan lezen en spelen.

Contactpersonen