Programma Fonds Franciscus

Inloophuizen zijn een veilige en warme plek voor dak- en thuisloze mensen. Met het Fonds Franciscus programma bieden we financiering, trainingen en ondersteuning op maat.

Mijn droom- en de droom van Kansfonds – is dat de inloophuizen zelfstandig zonder ons verder kunnen.

Henriëtte Hulsebosch directeur Kansfonds

In deze video vertelt Henriëtte meer over het belang van inloophuizen

Deze content is alleen beschikbaar als de marketing cookies zijn geaccepteerd.

Weerbaar

Binnen Fonds Franciscus werken we samen met verschillende partners en gelijkgestemde fondsen. We dragen bij aan de zichtbaarheid en organisatieversterking van inloophuizen, en aan een meer gestructureerde belangenbehartiging op lokaal en nationaal niveau. Zo maken we inloophuizen weerbaar voor de lange termijn.

De partners van Fonds Franciscus

De trainingen voor inloophuizen

We namen een kijkje bij verschillende inloophuizen, straat- en buurtpastoraten en gingen in gesprek over hun ervaringen met de trainingen van Fonds Franciscus. Kijk je mee?

Presentiebenadering

Aansluiting zoeken bij wie de ander is, met zijn of haar eigen levensverhaal, gewoonten, verlangens en manier van doen en daar je ondersteuning op afstemmen. Dat is de essentie van de presentiebenadering, een manier van werken die de inloophuizen, straat- en buurtpastoraten toepassen. Het leertraject dat Stichting Presentie gaf aan de deelnemers van Fonds Franciscus, was een verdieping op hun manier van werken.

Met Marleen van De Buitenwacht in Dordrecht spraken we over de presentiebenadering

Deze content is alleen beschikbaar als de marketing cookies zijn geaccepteerd.

Het heeft mij ontzettend scherp gemaakt. Wie zijn we? Wat willen we? Wat gaat goed en wat moeten we loslaten? Daar hebben we de nieuwe visie op geschreven. De gemeente heeft dat gewaardeerd en nu krijgen we meer subsidie.

Riet Duykers voorzitter inloophuis De Buitenwacht Dordrecht

Fondsenwerving

Fonds Franciscus biedt exploitatiefinanciering aan inloophuizen, zodat zij rust hebben om te werken aan de ontwikkeling van hun organisatie. Een belangrijk aspect daarvan is werken aan een financieel sterke organisatie. Om daarbij te ondersteunen, heeft de KNHM Foundation voor de inloop- huizen de training ‘Structureel werken aan fondsenwerving’ georganiseerd.

Jaap van Kerk & Buurt Westerpark is voortvarend aan de slag gegaan met fondsenwerving

Deze content is alleen beschikbaar als de marketing cookies zijn geaccepteerd.

De kracht van luisteren

De versterking van inloophuizen is belangrijk, maar voor het duurzame behoud van inloophuizen zal ook in de maatschappij iets moeten veranderen. Daarom dragen we als Fonds Franciscus het belang van het werk van inloophuizen uit. In Den Haag gebeurt dit met een bijzonder project van Netwerk DAK, genaamd ‘Luisterkracht’. Het project verbindt mensen met een verhaal en mensen met invloed, zoals beleidsmakers.

Stek, voor stad en kerk, in Den Haag ging als eerste van start met ‘Luisterkracht’

Deze content is alleen beschikbaar als de marketing cookies zijn geaccepteerd.

Wij geloven dat het heel belangrijk is dat de verhalen van de mensen die te maken hebben met armoede, uitsluiting en op straat leven rechtstreeks gehoord worden door mensen met invloed.

Meta Floor projectleider Netwerk DAK

Impact maken

Als je gemeenten, fondsen of donateurs wilt overtuigen om een bijdrage te geven, is het belangrijk om te laten zien welke impact je maakt. De impact- toolkit, die Kansfonds samen met Avance Impact, de inloophuizen en andere partners heeft ontwikkeld, geeft meer inzicht in wat het inloophuis voor anderen en de samenleving kan betekenen.

Bij De Herberg in Amersfoort gebruikt coördinator Carolien de praktische hulpmiddelen uit de impacttoolkit

Deze content is alleen beschikbaar als de marketing cookies zijn geaccepteerd.

De tools hebben geholpen om ons bewuster te maken. Ons eigenlijke werk zit hem in die ene, die ene persoon die zo van waarde is. Die alleen thuis zit en die je wilt zeggen: ‘je hoort erbij’.

Carolien van Middelaar coördinator De Herberg Amnersfoort

Communicatie

Vertellen wat je doet, voor wie en waarom is zo belangrijk om steun en daarmee ook projecten van de grond te krijgen. Zo zoekt Het Drugspastoraat in Amsterdam verschillende manieren – zoals het maken van filmpjes, podcasts en het vastleggen van levensverhalen – om te vertellen over het werk dat zij doen, en verhalen van de dak- en thuisloze, vaak verslaafde, mensen onder de aandacht te brengen.

Deze content is alleen beschikbaar als de marketing cookies zijn geaccepteerd.

Geef jij ook?

Inloophuizen zijn een veilige haven voor mensen zonder thuis. Wil jij ook dat ze blijven bestaan? Help ons dan met een financiële bijdrage.

Doneer aan Fonds Franciscus

Er is niemand die voor niks geleefd heeft. Verhalen van mensen doen ertoe.

Zwanine Siedenburg geestelijk verzorger Drugspastoraat Amsterdam