Op zoek naar het talent en de passie van jongeren

Dat een thuis meer is dan een dak boven je hoofd is inmiddels wel duidelijk. Het is ook de ruimte krijgen om met je talenten en passie aan de slag te gaan. Stichting IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) in Lelystad biedt deze mogelijkheid aan jongeren met het project 'Jongeren maken de stad'. Kwartiermaker Jakob Stolk vertelt er meer over.

“Bij ‘Jongeren maken de stad’ stellen we de leefwereld van jongeren centraal. Met voornamelijk creatieve activiteiten, zoals rap, muziek, tekenen en graffiti wordt aansluiting gezocht bij de leefwereld van jongeren en de toekomst die zij voor zich zien. Tegelijkertijd helpen we ze in het contact met instanties, met de bedoeling om hun bestaanszekerheid te versterken. Denk hierbij aan zaken als huisvesting, inkomen, een uitkering bij de gemeente, of een stap maken richting onderwijs of een bijbaan. We nemen jongeren serieus, trekken samen op, vanuit gelijkwaardigheid. De toekomst die de jongere voor zichzelf ziet is leidend. Dit vraagt soms om langer de tijd te nemen, maar vergroot de kans op succes”.

Febiën

Talentgerichte benadering

“We gaan actief de straat op om met jongeren in contact te komen, al weten ze ons inmiddels zelf ook te vinden in onze jongerenbroedplaats. We kijken en luisteren goed om erachter te komen waar de potentie van de jongere zit. Tijdens deze gesprekken gaan we op zoek naar zijn of haar talent en daar gaan we dan mee aan de slag”.

“Een mooi voorbeeld is Febiën, een jongen die lang niet meer gedanst had door de problemen waarin hij zat. Nu hij weer ruimte en een luisterend oor van ons krijgt, is hij weer in staat om workshops te geven. Er komt een punt waarop de jongeren merken dat zij geholpen zijn met deze positieve, talentgerichte benadering en dit door willen geven aan anderen. Zo helpen jongeren elkaar, door het delen van hun passie. En ontstaat er een beweging, voor en door jongeren”.

“Bij de jongeren waar wij mee aan de slag gaan, is de stap naar een baan vaak nog te groot. Binnen ons project groeit wel een grote gedrevenheid bij de jongeren, ze zijn trouw en gemotiveerd. Samen werken we er hard aan dat na een jaar de stap naar betaald werk wel kan worden gezet. Ook onderzoeken we of wij ze een betaalde functie kunnen aanbieden voor hun inzet als ervaringsdeskundige. Voor ons project is hun rol namelijk essentieel: hoe meer ervaringsdeskundigen naar zo’n rol kunnen groeien, hoe meer jongeren we kunnen helpen. Het is tenslotte belangrijk om hun eigenaarschap te bekrachtigen”.  

Er komt een punt, waarop jongeren dat wat voor hen werkte, door willen geven aan anderen.

Jakob Stolk kwartiermaker

Bouwen aan vertrouwen en motivatie

“Waar wij ook een belangrijke rol spelen, is in het verbinden van jongeren aan andere partijen in de stad die specifieke hulp verlenen. Het wantrouwen is vaak groot als het gaat om de traditionele hulpverlening. We zien onszelf dan ook een beetje als het voorportaal richting de reguliere hulpverlening. Hulpverleners zitten niet in de leefwereld van de jongere, wij zitten daar wel en bouwen zo aan vertrouwen en motivatie. Dan leiden we jongeren richting hulpverlening, gaan soms mee naar afspraken, of nodigen de hulpverlener op onze locatie uit. Tijdens corona zagen wij de verhalen alleen maar heftiger en meer worden, terwijl de hulpverlening steeds minder aanvragen kreeg. Dat wij elkaar helpen, is echt belangrijk voor de toekomst”, aldus Jakob.

Elkaar blijvend versterken

“De meeste jongeren die wij ontmoeten hebben te maken met een instabiele thuissituatie. Ze zijn niet officieel dakloos maar zwerven vaak van bank naar bank, bijvoorbeeld vanwege een echtscheiding of veel ruzie thuis. In zo’n situatie adviseren wij de jongeren welke instanties in de stad nog meer kunnen helpen en geven we de juiste begeleiding”.

“Bij ‘Jongeren maken de stad’ stopt het niet bij enkel het beantwoorden van hulpvragen. We zetten in op een voortdurende beweging waarin jongeren met elkaar in gesprek gaan en elkaar blijvend versterken. Dan gaat de beweging namelijk groeien en stopt het proces niet. Zo dachten onze jongeren recent na of ze een aantal activiteiten konden organiseren voor Oekraïense jongeren die tegen de muren oplopen van verveling. Hoe mooi is dat?”

Bij ons stopt het niet bij het beantwoorden van hulpvragen. We zetten in op een voortdurende beweging waarin jongeren met elkaar in gesprek gaan en elkaar blijvend versterken. Dan gaat de beweging namelijk groeien en stopt het proces niet.

Jakob Stolk kwartiermaker

Het belang van actieonderzoek voor ‘Alle jongeren een thuis’

Actieonderzoek is een belangrijk onderdeel van ons programma ‘Alle jongeren een thuis’. Het betekent dat we met onze partners in de praktijk uitvinden wat werkt en wat niet. Al doende leren we en werken we aan oplossingen die vaak in eerste instantie als onhaalbaar werden gezien. Door op kleine schaal te onderzoeken, kunnen we verandering in gang zetten om projecten zoals het ‘Jongeren maken de stad’ project groot te maken. In het actieonderzoek hebben we samen met partners en jongeren 5 uitgangspunten geformuleerd die vertellen waarom we doen wat we doen:

5 uitgangspunten van het actieonderzoek

Deze uitgangspunten bieden houvast voor de projecten, maar zullen ook in ontwikkeling zijn, naarmate we leren, reflecteren en vervolgstappen zetten met de projecten.

Partners in het actieonderzoek

  • Fonds 21

    Betekenis toevoegen aan de samenleving

  • Instituut voor Publieke Waarden

    Denken, doen, leren