Symposium over informele zorg

Waar moet je heen om van ziekte of ziekenhuisopname te herstellen als je geen afdoend sociaal netwerk hebt? Sinds enige tijd vullen logeerhuizen het gat op tussen professionele zorg en thuis. Dat lukt mede dankzij de financiële steun van organisaties als Kansfonds. Maar hoe komen we tot een duurzame oplossing? Rond die vraag vindt op 8 maart een symposium plaats.

Logeerhuis de Buren in Rotterdam organiseert de bijeenkomst met steun van Kansfonds. De organisatie biedt een huiselijke omgeving waarin mensen kunnen herstellen die zich thuis niet kunnen redden. Daarnaast biedt het huis respijtzorg voor mensen die hun mantelzorger even tot rust willen laten komen. Betrokken, toegewijde vrijwilligers zorgen voor boodschappen, eten, gezelschap en een wandeling of spelletje. Ook in andere steden ontstaan dit soort belangrijke initiatieven. De financiering van deze vorm van ‘nuldelijns zorg’ is echter een probleem.

In gesprek

Waar kan het groeiende aantal kwetsbare burgers in de komende decennia een beroep op doen als een sociaal netwerk ontbreekt? Bieden logeerhuizen een antwoord op het ‘zorggat’? en hoe maken we dit duurzaam mogelijk? Op 8 maart 2017 gaan politici, vertegenwoordigers van grote verzekeraars, professionals uit de zorg en andere betrokkenen met elkaar in gesprek.

Meer informatie en aanmelding

Het symposium vindt plaats op 8 maart 2017 in de Pelgrimsvaderkerk in Rotterdam. Aanmelden kan via dit formulier.