Vader en kind, Mankracht

Vaders spelen een cruciale rol in het leven van hun kinderen, maar hun rol is niet altijd vanzelfsprekend. Het initiatief ‘Vader en kind, Mankracht’ richt zich specifiek op vaders. En op kinderen. Helpt hen de band met elkaar te versterken en de rol als vader te ontwikkelen. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan gezinnen die rondkomen met weinig geld, een situatie waarin veel van de deelnemende vaders zich bevinden.

Bijdrage Kansfonds

€ 65.000, verspreid over 4 jaar

Aanvrager

MJD Groningen / Mankracht Groningen

Hoe werkt het?

Mankracht stimuleert mannen elkaar op te zoeken. En van de bank te komen. Vrijwillige ambassadeurs betrekken vaders en kinderen die baat kunnen hebben bij dit initiatief. Samen organiseren ze activiteiten waarin de vaders samen door kunnen praten over belangrijke thema’s. Elk gezin krijgt bovendien, als daar behoefte aan is, een contactpersoon.

‘Fijn om met mannen onderling vertrouwelijk uit te wisselen over wat je bezighoudt.’

Deelnemer Bron van Kracht training

Wat gebeurt er?

Binnen het initiatief vinden allerlei activiteiten plaats waar vaders en hun kinderen samen aan deelnemen. Denk aan tafeltennis, budget koken of een modderdag. Of activiteiten als ‘mannen achter de pannen’, ‘primetime papa time’ en ‘haarvlechten voor vaders’. Daarnaast is er voor de vaders gelegenheid om bij specifieke vraagstukken hulp te krijgen. Bijvoorbeeld voor de van oorsprong niet-Nederlandse vader die zich afvroeg hoe je je kinderen in een nieuwe cultuur opvoedt. De vrijwilligers die het initiatief draaiende houden komen zelf ook uit de betrokken wijken en worden ondersteund en getraind door MJD.

‘Een betrokken vader zijn door leuke dingen te doen met je kind. Quality time met je zoon of dochter, dat wil toch iedere vader?’

Deelnemer vader-kind activiteit

Wat levert het op?

Dankzij de directe contacten en bezoeken is er meer zicht op eventuele problemen en kan hulp geboden worden. Inmiddels hebben meer dan 150 vaders en hun kinderen deelgenomen aan activiteiten. En zo gewerkt aan hun onderlinge band. Binnen het diverse gezelschap aan ambassadeurs is voor elke vader veel herkenning te vinden. De vrijwilligers zelf hebben ook veel baat bij het initiatief. Ze delen kennis en ervaring met andere vaders, boren nieuwe netwerken aan en/of werken aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling.

Aanvrager: MJD Groningen

Herman Colleniusstraat 18
9718 KT Groningen
http://www.mankrachtgroningen.nl/
https://www.facebook.com/mankracht.groningen/