Bureaucratievrij geld

Regelmatig lopen jongeren vast in regels en procedures. Het lukt bijvoorbeeld niet om de borg of eerste maand huur te betalen. Ze kunnen geen aanspraak maken op een tweede keer bijzondere bijstand. Of ze kunnen niet werken aan toekomstperspectief omdat er een schuld in de weg zit. Om zo’n situatie te doorbreken of om dakloosheid te voorkomen kan een relatief klein bedrag een groot verschil maken. Wij noemen dat: bureaucratievrij geld. Dat is financiële hulp zonder ingewikkelde voorwaarden, dus zonder bureaucratie.

Bureaucratievrij geld, wat is dat?

Kansfonds stelt bureaucratievrij geld beschikbaar wanneer jongeren vastlopen. We voorkomen daarmee dakloosheid en dragen bij aan het vergroten van toekomstperspectief van jongeren. Bureaucratievrij geld kan worden ingezet wanneer er sprake is van tijd tekort of wanneer er een voorliggende voorziening ontbreekt. Van tijd tekort is bijvoorbeeld sprake wanneer er wel financiering is, maar het aanvragen te lang duurt. De borg en huur moet vaak direct betaald worden. Wachten op bijzondere bijstand duurt dan te lang. In die situatie kan het geld, na toekenning door de gemeente, ook weer worden terugbetaald. Het komt ook voor dat een voorziening ontbreekt. Een voorbeeld is een jongere die verhuist naar een andere gemeente en de twee gemeentes naar elkaar verwijzen. In zo’n situatie doen wij wat nodig is.

Bureaucratievrij geld geeft professionals handvatten om te kunnen doen wat nodig is. Het geeft jongeren perspectief en bovendien bespaart het maatschappelijke kosten. Een borg en twee maanden huur betalen kan voorkomen dat een jongere dakloos raakt en afhankelijk wordt van opvang, wat veel duurder is.

Willem van Sermondt programmaleider Kansfonds

Wie kan bureaucratievrij geld aanvragen?

Bureaucratievrijgeld kan worden ingezet voor jongeren die begeleid worden door één van onze projectpartners binnen het programma Alle jongeren een thuis. Het geld is bedoeld voor jongeren die de basis van een thuis niet op orde hebben en 16-27 jaar oud zijn (richtlijn). De organisatie die de jongere begeleidt doet de aanvraag. Dus niet de jongere zelf.

Onze projectpartners staan dicht bij de jongeren, samen met de jongere weten ze hoe die het best geholpen is. Als haast geboden is weet de partner ons makkelijk te vinden, en kunnen wij snel handelen. Een relatief klein bedrag maakt een groot verschil!

Marleen van de Ven – Sturing programma adviseur Kansfonds

Doen, durven, doorpakken

Om meer inzicht te krijgen in waar het (vaak) misgaat voor de jongeren, analyseren we de aanvragen voor bureaucratievrij geld. Zo leren we waar jongeren tegenaan lopen. Deze kennis delen we met belangrijke stakeholders zoals gemeentes en waar nodig ondernemen we actie om het systeem op scherp te zetten en te komen tot nieuwe oplossingen voor jongeren. Doen, durven, doorpakken noemen we dat.

Zo werken we al samen met de gemeenten Utrecht, Groningen en Haarlem aan een structurele inzet van bureaucratievrij geld. Na een eenmalige investering van Kansfonds zetten deze gemeenten het geld blijvend in om jongeren sneller en beter passend bij hun eigen perspectief te ondersteunen.

Waarvoor kan bureaucratievrij geld worden ingezet? Een paar voorbeelden

Zo werkt bureaucratievrij geld

  • Deze content is alleen beschikbaar als de marketing cookies zijn geaccepteerd.

    Thuisloze jongeren
  • Deze content is alleen beschikbaar als de marketing cookies zijn geaccepteerd.

    Thuisloze jongeren

Ook jij kunt bureaucratievrij geld geven

Vind jij ook dat alle jongeren een thuis verdienen? Wil je bijvoorbeeld bijdragen aan die borg en eerste maand huur, zodat de mogelijke woning niet aan de neus van een jongere voorbijgaat? Of een kleine inboedel mogelijk maken, om echt een thuis te geven? Doneer dan ook bureaucratievrij geld.

Doneren

Meer weten?

Wil je meer informatie over bureaucratievrij geld geven? Neem dan contact op met onze adviseur filantropie.

Met dank aan jullie bijdrage kon de huisuitzetting van een van onze deelnemers worden voorkomen. Daarna heeft ze met haar coach van Stichting ONSbank weer overzicht in haar financiën gekregen. Dat geeft rust. De jongere heeft nog steeds contact met haar coach en is gestart met ons Next Level traject, waarmee ze wordt opgeleid tot ervaringsdeskundig adviseur.

Hester Apeldoorn directeur ONSbank

Contact

Heb je een vraag over bureaucratievrij geld? Neem dan contact met ons op.

Uitgelichte artikelen