Consequenties aangescherpte beoordelingscriteria

Wat betekenen de aangescherpte beoordelingscriteria nu voor u als aanvrager? Voor verreweg het grootste deel van de projectaanvragen zal het aangescherpte bestedingsbeleid geen verschil maken. Er zijn echter initiatieven die we voorheen wel financierden, maar vanaf 2019 niet meer.

Wij financieren geen projecten meer die zich richten op: 

 • Buurt- en wijkontwikkeling
  Kansfonds blijft nog diverse projecten in buurten financieren, alleen ligt de focus op initiatieven die zich primair richten op kwetsbare mensen. Daarnaast zijn er diverse andere fondsen die zich wel primair inzetten op buurt- en wijkontwikkeling. Bijvoorbeeld het Oranje Fonds.
 • Ondersteuning van koepelorganisaties
  We kiezen ervoor om in te zetten op lokale organisaties. Omdat wij geloven dat initiatieven die dichtbij de mensen staan die het betreft, het effectiefst zijn. Alleen in hoge uitzondering ondersteunen wij nog een koepelorganisatie, wanneer dit de effectiviteit van de lokale organisaties ten goede komt.
 • Interventies die alleen met betaalde krachten werken
  In onze nieuwe beoordelingscriteria is het een harde eis dat er vrijwilligers bij een initiatief betrokken zijn, omdat vrijwilligers het levende voorbeeld zijn van omzien naar elkaar.
 • Inrichting van de openbare ruimte
  Wij vinden de inrichting van de openbare ruimte een verantwoordelijkheid van de overheid. Bovendien zien wij vanuit onze ervaring dat enkel de beschikbaarheid van een voorziening niet substantieel bijdraagt aan de participatie van kwetsbare mensen.
 • Medische en geestelijke zorg voor mensen met een (ernstige) ziekte
  De mate van kwetsbaarheid van mensen met een ernstige ziekte is sterk afhankelijk van de individuele situatie. Een groot deel van de mensen die nu bereikt worden met deze initiatieven valt niet onder onze definitie van kwetsbaarheid. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld hospices voor dak- en thuislozen.
 • Kleinschalige woonvormen
  Kansfonds heeft jarenlang fors bijgedragen aan de ontwikkeling van kleinschalige woonvormen en daarmee een impuls gegeven aan deze nieuwe vorm van zorg. Wij kiezen ervoor ons nu te richten op andere vernieuwende initiatieven.