Armoedeaanpak in Nederland

Decennialang economische groei en alle goede inspanningen van (gemeentelijke) overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten hebben de armoede in Nederland nauwelijks verminderd. We hebben het in Nederland ongelooflijk ingewikkeld gemaakt om gewoonweg in je bestaan te voorzien. En als je een beroep moet doen op inkomensondersteuning, verdwaal je in een woud aan wet- en regelgeving.

Analyses van armoede in Nederland

De afgelopen jaren zijn tal van adviezen verschenen over armoede in Nederland. Zoals van het Nibudde VNGOmbudsman en de Commissie Sociaal Minimum in haar eerste rapport en tweede rapport ‘Een zeker bestaan’. De rode draad in alle aanbevelingen is:

  • Het sociaal minimum is te laag en moet verhoogd worden.
  • Het stelsel van toeslagen, bedoeld om de ergste armoede te compenseren, is bureaucratisch, onvoorspelbaar en ontoegankelijk.
  • De menselijke maat is zoek, de bejegening hardvochtig.

Duurzame visie lijkt nog ver weg

De actuele ontwikkelingen en cijfers in Nederland rondom armoede veranderen onder invloed van o.a. de inflatie, energieprijzen en maatregelen vanuit de overheid. Tegelijkertijd zijn armoede en bestaansonzekerheid in Nederland al een langer bestaand en persistent probleem. Steeds meer mensen hebben wat betreft wonen, inkomen, werk en gezondheid onvoldoende zicht op zekerheid en veiligheid, twee basisbehoeften. Hoewel er een minister voor Armoedebeleid is, lijkt een duurzame visie op het oplossen van armoede nog ver weg. Armoede is daarbij geen op zichzelf staand fenomeen, maar heeft ook te maken met onder andere de arbeidsmarkt (lage salarissen voor uitvoerend werk), het fiscale systeem (arbeid wordt meer belast dan vermogen), de woningmarkt (hoge huren, geen mogelijkheid van uit- of doorstroom) en de huidige energiemarkt.

We vroegen aan mensen op straat wat zij vinden van de armoedeaanpak in Nederland.

Deze content is alleen beschikbaar als de marketing cookies zijn geaccepteerd.

Schrijnende voorbeelden

Heel wat voorbeelden in de laatste jaren laten zien dat het complexe armoedesysteem uitgaat van wantrouwen en controle en dat dit beleid mensen verder in de armoede heeft geduwd. Enkele voorbeelden:

Vragen over armoede in Nederland

Armoede in Nederland doorbeken

In een land als Nederland zou geen armoede mogen voorkomen. Toch zijn er duizenden mensen die onder de armoedegrens leven. Kansfonds wil laten zien dat de aanpak van armoede anders kan met ons initiatief: Gewoon geld geven.

Over Gewoon geld geven als breekijzer

Lees meer